Oktatói mobilitás program a Rákóczi-főiskola Számvitel és Auditálás Tanszékén

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Számvitel és Auditálás Tanszékére látogatott el dr. Póla Péter, a bajai Eötvös József Főiskola Gazdálkodási Intézetének igazgatója és Pajrok Andor, a főiskola nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora. A június 4-i látogatás az ERASMUS+ oktatói mobilitás program keretein belül valósulhatott meg.

A vendégeket a Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője, dr. Bacsó Róbert, illetve a tanszék oktatói fogadták. Az előadáson részt vettek a számvitel és adóügy, valamint a turizmus szak hallgatói, illetve a Felsőfokú Szakképzési Intézet számvitel szakos diákjai. A hallgatók számára szervezett előadáson belül dr. Póla Péter bemutatta az Eötvös József Főiskolának otthont adó Baja várost, magát az intézetet,majd az Erasmus+ diák mobilitási program résztvevőinek élményeiről tartott rövid beszámolót. Pajrok Andor Az USALI szerepe a számviteli szabályozás nemzetközi harmonizáció folyamatában – a magyarországi gyakorlat tényfeltáró helyzetképe című előadásában bemutatta kutatásának eredményeit: a számvitelben használatos nemzetközi szabályozásokat, az Európai Unió számviteli irányelveit és a szállodaipar egységes számviteli rendszerét. Ismertette a hallgatók számára kutatásának paramétereit, melynek alapjául a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségénél tagsági jogviszonnyal rendelkező szállodákat vette. Kutatásának tárgya az USALI alkalmazásának elterjedtsége a magyarországi szállodaiparban, mely kutatásából kiderült, hogy a Magyarországi szállodák 51%-a nem ismeri és nem használja az utóbbi számviteli módszert. Az II. RF KMF és a Felsőfokú Szakképzési Intézet számvitel szakos diákjai nagy érdeklődéssel hallgatták az előadók beszámolóit. A Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője és oktatói remélik, hogy ez a látogatás megalapozza az együttműködést a bajai Eötvös József Főiskolával, és a jövőben hasonló hasznos látogatást tesznek nálunk az intézmény oktató és – az Erasmus+ mobilitási programnak köszönhetően a – diákjai is.