Oktatónk előadása Veszprémben

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek II. Ausztria és Magyarország a dualizmus válságától a versailles-i békerendszerig – kihívások és válaszok címmel szervezett konferenciát 2018. december 6–7-én, Veszprémben. A tanácskozás helyszínéül az MTA Veszprémi Területi Bizottságának székháza szolgált. A nemzetközi konferencia előadói olyan érdekes kérdéseket érintettek, mint a korszak nemzetközi politikai erőviszonyai, az Osztrák-Magyar Monarchia közjogi rendszerének, állam- és nemzetiségi politikájának sajátosságai, valamint dualizmus külső és belső konfliktus-rendszereinek megjelenése az első világháború és a versailles-i békerendszer politikai, gazdasági és társadalmi folyamataiban.

A konferencián intézményünket Molnár Ferenc (Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék) főiskolai tanár képviselte. Munkatársunk előadásában arra kereste a választ, hogy az 1882 nyarán a lembergi tartományi bíróságon indított rutén hazaárulási per milyen visszhangot keltett a magyarországi sajtóban.

A rendezvény programja megtekinthető az MTA Veszprémi Területi Bizottsága honlapján:

https://tab.mta.hu/veszpremi-teruleti-bizottsag/esemenyek/allam-es-nemzetstrategiai-merfoldkovek-2

 

II. RF KMF:
Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék