Októberben is lesz lehetőség ECL nyelvvizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihelyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehetőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelentkezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem-, kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. október 1-én (C1 szint) és 2021. október 2-án (B2 szint) kerül sor angol és német nyelvekből. A Pécsi Tudományegyetem 2021. augusztus 6-i döntése értelmében 2021. október 1-én az angol és német nyelvekből tervezett B1-es szintű nyelvvizsgák elmaradnak! Jelentkezni 2021. szeptember 9-ig lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer elektronikus jelentkezési lapjának kitöltésével. 2021. augusztusától az elektronikus jelentkezés új formában történik, ezért ideiglenesen csak papír alapon gyűjtjük a jelentkezőket!

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezésük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényessé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési határidőig be kell érkeznie.

 

Nyelvek A vizsga szintje A vizsga típusa A vizsga díja
Magyar / Német A2 Komplex 40 000 Ft.
Részvizsga 22 000 Ft.
B1 Komplex 46 000 Ft.
Részvizsga 26 000 Ft.
B2 Komplex 52 000 Ft.
Részvizsga 30 000 Ft.
C1 Komplex 58 000 Ft.
Részvizsga 32 000 Ft.
Angol / Orosz A2 Komplex 26 000 Ft.
Részvizsga 16 000 Ft.
B1 Komplex 34 000 Ft.
Részvizsga 20 000 Ft.
B2 Komplex 40 000 Ft.
Részvizsga 24 000 Ft.
C1 Komplex 48 000 Ft.
Részvizsga 26 000 Ft.

 

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. napon válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a vizsgázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítványok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványokat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át. Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatási Hivatal intézi. A honosítással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken található:

https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

 

Váradi Natália,
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont