Online tartott megbeszélést a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

Online tartotta meg soron következő ülését a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa március 31-én.

Első napirendi pontként a félévszerkezet módosítását vitatták meg. Ezt követően főiskola minőségcéljai kerültek előtérbe. Kiemelték, hogy az intézmény négy szakának akkreditációjából egy már megtörtént és befejeződött. A minőségbiztosítási ügynökség döntése értelmében az angol filológia mesterszakos képzés öt évre megkapta az akkreditációt.

A 2021-2022-es tanév vizsgaidőszakáról Füzesi Zsuzsanna, a tanulmányi- és karrierkövetési osztály vezetője számolt be. Majd a 2022/2023-as tanévre átdolgozott képzési programokat, valamint a szakdolgozatok (diplomamunkák) és évfolyammunkák témáit hagyták jóvá. Rácz Béla rektorhelyettes elmondta, hogy van lehetőség a szakdolgozatok és évfolyammunkák címének módosítására, mivel az országban háború van a diákoknak kutatási körülményei megváltoztak.

Rácz Béla a felvételi eljárásának folyamatait rendkívülinek nevezte. Idén ugyanis a jelen helyzetre való tekintettel eltörölték a ZNO-t, és semmilyen központosított tesztelésre és megmérettetésre nem kerül sor. A felsőoktatáson belül is az alap- és mesterképzésre más módon lehet felvételizni. Erről a Rákóczi-főiskola honlapján olvashatnak bővebb információt.

Ezután a főiskola egyes szabályzatainak módosítása és kiegészítése, valamint a választható tantárgyak katalógusának jóváhagyása volt terítéken.

Következő napirendi pontkét a hallgatók humanitárius feladatokban és a nemzetközi mobilitási programokban való részvételéről esett szó. Kiemelték, hogy több diák és kolléga is részt vesz a Makovecz Programon. Ezen kívül vannak néhányan, akik az Erasmus+ programot választották. Elmondták azt is, hogy a Rákóczi-főiskola 151 fővel segíti az ukrajnai menekülteket Magyarországon. Csernicskó István rektor megköszönte a Váradi Natália munkáját, valamint hallgatók és oktatók segítségét és együttműködését.

Az online oktatás menetéről Rácz Béla tartott beszámolót. Kiemelte, hogy minden zavartalanul működik.

A továbbiakban Fodor Gyula rektorhelyettes a XXXVI. OTDK FiFöMa Szekciójának szervezési kérdéseit vetette fel. A vezetőség külön megbeszélésen vitatja meg a témát.

Végezetül szó esett a menekültek magyar nyelvű oktatási igényeiről. Az erről szóló tervezetet Váradi Natália, a “GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója dolgozza ki.

M.M.