Online valósult meg a XIV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) minden év májusában az Ukrán Tudomány Napjához illeszkedve kerül megrendezésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve. A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósul meg.

A COVID-19 okozta járványügyi helyzet miatt a XIV. TDK online formában valósult meg.

A KTDK célja a kárpátaljai felsőoktatásban tanuló fiatalok magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése, amely segíti a teljes régióban az egyetemista, főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését és a már létező kapcsolatok elmélyítését.

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója benevezhetett tudományos pályamunkával, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXV. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is. Így az elért eredmények alapján az előadók részt vehetnek a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely 2021 tavaszán kerül megrendezésre.

A konferenciára 2019. július – 2020. március között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 37 fiatal kutató küldte be pályaművét, az alábbi hét felsőoktatási intézményből: Eötvös Loránd Tudományegyetem (1 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (25 fő), Munkácsi Állami Egyetem (1 fő) Pécsi Tudományegyetem (2 fő), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (1 fő), Szegedi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (6 fő).

A konferencia 8 szekcióban zajlott 36 előadóval:

 1. Orvos- és Egészségtudományi (2 fő)
 2. Fizikatudományi (3 fő)
 3. Földtudományi (4 fő)
 4. Társadalomföldrajzi (6 fő)
 5. Matematika, Informatika és Számvitel (7 fő)
 6. Társadalomtudományi (4 fő)
 7. Történelemtudományi (5 fő)
 8. Tanulás- Tanításmódszertani (5 fő)

Minden benyújtott pályamunkát szakértők bíráltak, összesen 54 szakember. A szakmai bírálatokat a jelentkezettek megkapták.

Minden pályamunkát legalább három opponens értékelt az alábbi szempontok alapján:

 • Szerkesztés, stílus, szerkezet (10 pont)
 • A téma irodalmának feldolgozása (10 pont)
 • A téma feldolgozási módszerének színvonala (10 pont)
 • Az eredmények értékelése (10 pont)
 • A pályamű korszerűsége, fontossága (10 pont)

Így a versenyzők maximum 50 ponttal indulhattak a konferencián, ahol 31 zsűritag értékelte az előadásokat. Összesen 13 határon túli és 18 kárpátaljai elismert szakember.

A zsűri az alábbi szempontok alapján értékelt:

1) Előadói stílus (20 pont)

2) Elmondottak tartalma (15 pont)

3) Vitakészség és szakmai kompetencia (15 pont)

A versenyző diák a TDK-n bemutatott előadásra maximum 50 pontot kaphatott.

A hozott és az előadás bemutatásával szerzett pontok alapján egy versenyző maximum 100 pontot érhetett el.

A zsűritagok 9 határon túli és kárpátaljai intézményből csatlakoztak be az online konferenciára.

Orvos- és Egészségtudományi Szekció

Prof. dr. Fábry Zoltán, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Biokémia Tanszékének professzora

Dr. habil. Kelemen Oguz, a zsűri elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet vezetője, egyetemi docens

Dr. Petricskó Oxána, a szekció titkára, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense

Fizikatudományi Szekció

Dr. Horváth Ákos, a zsűri elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizika Intézet Atomfizika Tanszékének docense

Dr. Mészáros Lívia, a szekció titkára, a II. RFKMF Informatika és Matematika Tanszékének docense

Dr. Tarics Zoltán, a fizika és matematika tudományok kandidátusa, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézet, Elektronfolyamatok és Elemi Kölcsönhatások Osztályának tudományos főmunkatársa

Prof. dr. Zsiguc György, az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője, professzora

Földtudományi Szekció

Dr. Kohut Erzsébet, a II. RFKMF, Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezető-helyettese

Dr. Kolozsvári István, a II. RF KMF, Biológia és Kémia Tanszék docense

Dr. Molnár D. István, a szekció titkára, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense

Dr. Szabó Marján, a II. RFKMF, Biológia és Kémia Tanszék docense

Dr. Weiszburg Tamás, a zsűri elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Ásványtani Tanszék, tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens, az OTDT alelnöke

Társadalomföldrajzi Szekció

Dr. Bajmócy Péter, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék docense

Dr. Lenner Tibor, a zsűri elnöke, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Földrajzi Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens

Dr. Szalkai Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézetének docense

Dr. Vince Tímea, a szekció titkára, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense

Matematika, Informatika és Számvitel Szekció

Dr. Budai Eleonóra, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügy és Számvitel Intézet egyetemi adjunktusa

Dr. Orosz Viktor, a zsűri elnöke, a Kárpátaljai Posztgraduális Pedagógiai Oktatási Intézet. Természettudományi és Matematikai Oktatási és Információs Technológiák Tanszék tanszékvezetője, docense

Dr. Szemjon Viktória, a szekció titkára, a II. RFKMF Könyvvitel és Auditálás Tanszékének docense

Társadalomtudományi Szekció

Prof. Dr. Csernicskó István, a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának professzora

Dr. Dudics Katalin, a szekció titkára, a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Dr. Karmacsi Zoltán, a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Dr. Kész Margit, a zsűri elnöke, a II. RF KMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki csoportjának docense

Történelemtudományi Szekció

Dr. Forisek Péter, Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ főigazgatója, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi docense

Dr. Palasik Mária, a zsűri elnöke, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Kutatási Osztályának osztályvezetője

Dr. Pallai László, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi adjunktusa

Dr. Szekér Nóra, a szekció titkára, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Kutatási Osztályának tudományos főmunkatársa

Tanulás-és Tanításmódszertani Szekció

Dr. Gönczy Sándor, a szekció titkára, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszék docense

Dr. Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet Magyar Filológia Tanszékének docense

Dr. Kovács-Nagy Klára, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar nevelés- és Művelődéstudományi Intézet adjunktusa

Prof. Dr. Pusztai Gabriella, a zsűri elnöke, a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője, professzora

A konferenciához 16 megfigyelő is csatlakozott, így azon összesen 85 fő vett részt.

A szekciók győztesei az alábbiak:

Orvos- és Egészségtudományi Szekció:

 1. hely: Reho Alexandra, Ungvári Nemzeti Egyetem

Témavezető: Prof. dr. Szircsák Erzsébet

 1. hely: Lázár Tímea, Szegedi Tudományegyetem

Témavezetők: Dr. Pócs Dávid, Erdős Csaba

Fizikatudományi Szekció:

 1. hely: Szanyi István, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Témavezető: Dr. Jenkovszky László

 1. hely: Molnár Albert Sándor, Ungvári Nemzeti Egyetem

Témavezető: Dr. Molnár B Sándor

 1. hely: Gőczi Dávid, Ungvári Nemzeti Egyetem

Témavezető: Dr. Mitsa Volodimir

Földtudományi Szekció:

 1. hely: Solymos Karolina, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Csoma Zoltán

 1. hely: Tóth Olívia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Gönczy Sándor

 1. hely: Molnár Rozália, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Papp Géza

Társadalomföldrajzi Szekció:

 1. hely: Oroszi Dóra, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Molnár József

 1. hely: Simon Dominika, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Berghauer Sándor

 1. hely: Vezsdel László, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Gönczy Sándor

 1. hely: Bordacsenkó Alexandra, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Berghauer Sándor

 1. hely: Kőszegi Teodóra, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Izsák Tibor

Matematika, Informatika és Számvitel Szekció:

 1. hely: Baksa Adrien, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Sztojka Miroszláv

 1. hely: Kovács Zsanett, Ungvári Nemzeti Egyetem

Témavezető: Dr. Tarski Natália

 1. hely: Palinszki Alexandra, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Kucsinka Katalin

 1. hely: Mozgovoj István, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Dzámkó Viktória

Történelemtudományi Szekció:

 1. hely: Andrásfalvy Csenge, Pécsi Tudományegyetem

Témavezető: Dr. Bánkuti Gábor

 1. hely: Várdai Levente, Pécsi Tudományegyetem

Témavezető: Dr. Vitári Zsolt

 1. hely: Maruszics Erik, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Szakál Imre

 1. hely: Baranyi Tamás, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Molnár Ferenc

Társadalomtudományi Szekció:

 1. hely: Kiss Krisztina, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Márku Anita

 1. hely: Bíró Bernadett, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Gazdag Vilmos

 1. hely: Györke Diana, Ungvári Nemzeti Egyetem

Témavezető: Dr. Györke Magdolna

Tanulás-és Tanításmódszertani szekció:

 1. hely: Füzesséry Bernadett, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Hutterer Éva

 1. hely: Csala Róbert, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Vince Tímea

 1. hely: Kacsur Annamária, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Témavezető: Dr. Huszti Ilona

A 2021 tavaszán megvalósuló Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételre javasoltak névsora:

 1. Baksa Adrien
 2. Baranyi Ernő
 3. Baranyi Tamás
 4. Bíró Bernadett
 5. Bordacsenkó Alexandra
 6. Csala Róbert
 7. Füzesséry Bernadett
 8. Homonai Júlia
 9. Kacsur Annamária
 10. Kiss Krisztina
 11. Kovács Zsanett
 12. Kőszegi Teodóra
 13. Maruszics Erik
 14. Molnár Albert Sándor
 15. Molnár Rozália
 16. Mozgovoj István
 17. Oroszi Dóra
 18. Palinszki Alexandra
 19. Pógyor Katalin
 20. Reho Alexandra
 21. Rosinec Viktor
 22. Simon Dominika
 23. Solymos Karolina
 24. Szanyi István
 25. Tóth Olívia
 26. Vezsdel László

Ünnepi beszédében Prof. Dr. Csernicskó István, a II.RFKMF rektora három kulcsszót emelt ki: „Köszönet, Korszerűség, Gratuláció!” Köszönet minden résztvevőnek, szakembernek, szervezőnek, akik hozzájárultak a konferencia technikai és szakmai sikeréhez. Korszerűség – az elhangzott előadások többsége korszerű, az adott tudományterület mai vérkeringésének fontos téma. Gratuláció mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ennek a konferenciának sikeréhez, hangsúlyozta a rektor.

Dr. habil. Weiszburg Tamás, az Országos Diákköri Tudományos Tanács alelnöke beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy KTDK nagyon komoly, stabil szintet ért el Kárpátalján, a dolgozatok minőségileg magasabb fejlődési színvonalra léptek. Befejezésül szakmai oldalról az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a HTDK – TDK Határok Nélkül program köszönetét és gratulációját tolmácsolta a KTDK sikeres megvalósulásához.

Bebizonyosodott, hogy ha elég nagyok a célok, a körülmények nem számítanak! Ezúton is gratulálnak a sikeres előadásokhoz, az elért eredményekhez a diákoknak és vezetőtanáraiknak!

Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója,
a konferencia szakami szervezője

Forrás: