PÁLYÁZATI KIÍRÁS – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vagyonkezelésében lévő szolgálati apartmanok bérleti jogának elnyerésére

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályázatot hirdet az alábbi címeken található főiskolai szolgálati apartman 2 év 11 hónapra szóló bérleti jogának elnyerésére:

 

S.sz. Település Ingatlan címe Lakás száma m2
1. Beregszász Munkácsi utca 17. 1 43 m2
2. Beregszász Munkácsi utca 17. 2 52 m2
3. Beregszász Munkácsi utca 17. 3 55 m2
4. Beregszász Munkácsi utca 17. 4 50 m2
5. Beregszász Munkácsi utca 17. 5 20 m2
6. Beregszász Munkácsi utca 17. 6 22 m2
7. Beregszász Munkácsi utca 17. 7 34 m2
8. Beregszász Munkácsi utca 17. 8 49 m2
9. Beregszász Hunyadi utca 2. 1 28 m2
10. Beregszász Hunyadi utca 2. 2 37 m2
11. Beregszász Hunyadi utca 2. 3 46 m2
12. Beregszász Hunyadi utca 2. 4 28 m2
13. Beregszász Hunyadi utca 2. 5 37 m2
14. Beregszász Hunyadi utca 2. 6 46 m2

a mindenkor érvényes, „A Szociális Tanács eljárási ügyrendjének „A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tulajdonában, kezelésében lévő apartmanok bérbeadásáról” szóló utasításban szereplő díjtételekkel.

A bérleti díjon felül a bérlőt NEM terhelik a lakás fenntartásával járó rezsiköltségek (közüzemi díjak). A lakásokat a pályázók megtekinthetik munkanapokon a gazdasági rektorhelyettessel előre egyeztetett időpontban.

 

A beköltözés várható legkorábbi időpontja: 2021. július 01.

Pályázatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával alkalmazotti jogviszonyban álló személy nyújthat be.

A pályázatok leadásának lehetséges módjai:

– Személyesen: a II. RF KMF Személyzeti Osztályán van lehetőség, a pályázati anyag zárt borítékban történő leadásával. A borítékra kérnénk ráírni: „Szolgálati apartman pályázat”

– Elektronikus úton: a reiplik.gabriella@kmf.org.ua címen a következőképpen: az összes dokumentum (pályázati adatlap, nyilatkozat, munkáltatói igazolás(ok), jövedelem igazolás(ok), esetleges anyakönyvi kivonatok házasság és/vagy gyermek esetén, stb.) egyben kerüljön leadásra színes szkenneléssel, azaz egy pdf fájl tartalmazza az összes iratot. Az email tárgya: „Szolgálati apartman pályázat” legyen.

Beküldési határidő: 2021. május 20. 17:00 óra

A pályázatokat az e célra rendszeresített, és a főiskola honlapjáról (www.kmf.uz.ua) letölthető pályázati kiírás mellékletét képező „formanyomtatványon”, a szükséges igazolásokkal együtt kell beküldeni. Az elkésett, vagy tartalmi, illetve formai szempontból hiányos pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

További információk:

Reiplik Gabriella, a Személyzeti Osztály vezetője
Tel: 03141-2-34-62 / 111 mellék
E-mail: reiplik.gabriella@kmf.org.ua

Az a pályázó, aki az elbírálást követően értesítve lett a szolgálati lakás bérleti jogának elnyeréséről, de szerződéskötéskor meggondolja magát és visszalép, kizárja magát a soron következő lakáspályázatból!

A pályázathoz mellékelni kell:

  1. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és, hogy a lakás bérletével kapcsolatos anyagi kötelezettségeket megismerte és azok teljesítését vállalja,
  2. A kérelmező személyigazolványának, adóazonosító igazolásának, valamint kiskorú gyermeke/-i anyakönyvi kivonatának másolatát, a szociális hátrányról szóló igazolást (amennyiben van ilyen),
  3. munkáltató által kiállított jövedelemigazolást, valamint a pályázó házastársa, élettársa vagy a pályázóval együtt költöző keresőképes személy(-ek) jövedelemigazolását, amely kiterjed az esetleges rendszeres levonások tartalmára, értékére is.

A benyújtott pályázatok alapján a bérlőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szociális Tanácsa jelöli ki.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Melléklet: „Formanyomtatvány” benyújtandó kérelemhez

 

Beregszász, 2021. április 27.

Orosz Ildikó, elnök
Csernicskó István, rektor