Pölöskei Gáborné beszéde az Egán Ede Szakképzési Centrum szakképzőinek közös tanévnyitó ünnepségén

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának három szakképző intézete tartott közös tanévnyitó ünnepséget október 4-én. Az eseményen Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára is felszólalt.

Beszédét alább publikáljuk.

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Igazgató Urak!
Tisztelt Oktatók!
Kedves Tanulók!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm a meghívást az ünnepélyes tanévnyitóra. Megtisztelő számomra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős szakterület részéről felkértek az ünnepi köszöntő megtartására.

Immár mérhető és értékelhető közös múltunk van, hiszen a 2019. szeptemberében elkezdődött közös együttműködésünk töretlenül és egyre nagyobb tanulói létszámmal folytatódik.

Mindig motiváló látni és tapasztalni, hogy egy gondolat, terv és közös akarat eredménye, milyen határtalan lehetőséget nyújt. Az elmúlt két tanévben nagy utat járTunk meg és csak pozitív eredményeink vannak.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum 2018. év végén vállalta, hogy lehetőségeikhez mérten a határon túli fiatalokat bevonja a magyarországi szakképzés területén zajló innovációs folyamatokba. Tudtuk, hogy ezáltal jelentős mértékben növelhető a határon túli magyar képzések hatékonysága és versenyképessége, s így hozzájárulhatunk, hogy a magyar nyelvű képzésben részesülő fiatalok piacképes szakmai tudással jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Ez egyrészt a határon túli magyar közösségek megerősödését szolgálja, másrészt pedig erősíti a magyarországi vállalkozások határon túli területeken történő beruházásának esélyeit, a magyar emberek boldogulásának esélyeit.

Az elmúlt időszakban szakmai együttműködésünk során tapasztaltuk, hogy közös célunk a szakképzés rendszerének folyamatos újítása.

A 2019/2020-as tanévben 100 fő bevonásával indult el a határon túli fiatalok hazai szakképzésünkbe vonása. A 2020/2021-es tanévben már 183 fő volt a létszám.

Az idei 2021/2022-es tanévben már 321 kárpátaljai vesz részt a határon átnyúló szakmai képzésben. E számok önmagukért beszélnek.

Magyar oldalról több iskola bevonását tette szükségessé a több mint 300 tanuló képzése.

Jelen tanévben 125 főt érint a másodéves bázisiskolázás. Jelentős részük a Déri Miksa Technikum Szakképző Iskola, valamint a Gépészeti Technikum és Kollégium tanulói. Ám a megnövekedett létszám miatt az idei tanévtől megtörtént a Kállay Rudolf Szakképző Iskola, valamint a nyírbátori Bethlen Gábor Technikum és Szakképző Iskola és Kollégium bevonása is.

Ebben a tanévben 182 fő iratkozott be, valamint plusz 14 divatszabó rövidített képzési idővel kap szakmai végzettséget Tiszapéterfalván.

A megnövekedett beiskolázási mutatók új iskolák építését, felújítását is generálják. Anyaországi támogatásból 2020. októberében került átadásra Tiszapéterfalván a szakképzés céljait szolgáló iskolaépület, itt párhuzamosan kollégium építése is zajlik. Beregszászban pedig, szintén anyaországi támogatásból, egy hajdani általános iskola felújított épülete fog otthont adni a Szakképzési Centrumnak.

Nagy öröm volt idén a júniusi tanévzárón számunkra az is, hogy a sikeresen vizsgát tett 72 fő, tanúsítvánnyal a kezében, 6 szakmában tudta elkezdeni szakmai életét a munka világában. Örömmel adtunk tájékoztatást arról is, hogy a kárpátaljai képzőhelyekre gépeket és szerszámokat tudtunk biztosítani, melyek mind a hatékony gyakorlati képzést szolgálják.

Az ágazati alapvizsga eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a határon túli tanulók jól felkészültek, komolyan veszik a képzést, a vizsgára való felkészülést.

Elindult tehát az új tanév. Örömmel jelzem, hogy egyre vonzóbb a szakképzés a pályaválasztó fiatalok körében. A megújult szakképzés sikerét jelzi, hogy a tavalyi évhez képest átlagosan 10%-kal nőtt a szakképzésbe felvett tanulók száma. A felvételiző tanulók 61%-a szakképző intézménybe nyert felvételt, ebből a tanulók 41%-a technikumba jelentkezett.

Tudjuk, látjuk és ismerjük, hogy a világ változik: a tudás, a munka és a tanulás új formákat, módszereket követel. Magyarország nem lemaradni kíván az ismert Ipar 4.0 folyamat során, hanem felkészülten szeretnénk új és még újabb lehetőségeket nyújtani a 25 év alatti fiatalok, a szakemberek és az idősebb korosztály számára is.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola között az együttműködés eredményeként hatékony tudáscsere valósul meg, mely mindkét félnek hasznára válik akár a későbbi elhelyezkedés tekintetében, akár a szakoktatói garda tudásának és tapasztalatának elmélyítésében. Az ő munkájukat külön köszönöm.

Egy Goethe idézettel zárnám gondolataimat:

“Tetteidnek tudjál örülni,

más tetteit tudd megbecsülni;

főként ne gyűlölj egy embert se,

s a többit hagyd az Úristenre!”

Sok sikert, erőt és egészséget kívánok az új tanévben!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.