Pótfelvételt hirdet a Rákóczi-főiskola

Hamarosan elkezdődik a pótfelvételi időszak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára.

Milyen szakokra hirdet pótfelvételit a Rákóczi-főiskola bachelor képzési szinten?

– Meghirdetett szakjaink: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezen szakokra a pótfelvételi keretében csak a levelező tagozatos képzések első évfolyamára lehet jelentkezni.

– Milyen a pótfelvételi eljárás az első évfolyamra jelentkezők esetében?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három tanúsítvány (szertifikát) birtokában. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt szerezni ukrán nyelvből és irodalomból, vagy netán ukrán nyelvből a biológia és az ember egészsége, valamint a matematika szakok esetében. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további tanúsítványra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. Itt kell megjegyeznem, hogy az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik tanúsítvány helyett, harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek főiskolánkon magyar nyelvből.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2021-es tanúsítványok mellett a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerzetteket is elfogadják.

– Mit kell tennie a jelentkezési eljárás során a felvételizőnek?

– Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára, levelező tagozatra csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén vette kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/.  A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett tanúsítványok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 12–27. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azon felvételizőknek, akik a harmadik tanúsítvány helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), augusztus 12–17. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak augusztus 30-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 3 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

– Mely szakokon hirdet pótfelvételit magiszteri szintű képzésre a Rákóczi-főiskola?

– A pótfelvételi keretében a történelem és régészet, matematika, biológia szakok nappali és levelező tagozatokra, valamint tanítói szak nappali tagozatára várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre.

– Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a pótfelvételi eljárásról?

– Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy specialiszt, esetleg magiszteri szintű diploma birtokában lehet. Csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben július 1-jén vette kezdetét a következő címen: https://vstup.edbo.gov.ua/. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét; az egységes idegen nyelv felvételi vizsgára való jelentkezéskor kapott vizsgalap számát, PIN-kódját és kiadási évét; a már megszerzett végzettséget igazoló okmány sorozatszámát, valamint mellékletének átlageredményét; továbbá fel kell tölteni a már megszerzett végzettséget igazoló okmány mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. Ezt követően a regisztrált felhasználói fiókon keresztül szeptember 15–28. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A felvételi vizsgákra szeptember 29. és október 1. között kerül sor, illetve október 4-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kellett tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből egy a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés, melyet a felvételizők június 30-án tettek le. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a biológia szakra felvételizők biológiából tesznek majd szaktárgyi felvételi vizsgát. A felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is. Főiskolánk felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a specialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.

További információk a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes, vagy a +380984681266-os mobilszámon, a www.kmf.uz.ua honlapon, vagy a főiskola felvételi irodájában kaphatók munkanapokon, 8.00–17.00 óra között.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2021. évi felvételi szabályzata (www.kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.