Pótfelvételt hirdet a Rákóczi-főiskola

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán elkezdődött a pótfelvételi időszaka.

A bachelor képzési szinten ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy szakon hirdettek pótfelvételit. Ezen szakokra a pótfelvételi keretében csak levelező tagozatos képzések első évfolyamára lehet jelentkezni.

A jelentkezés részleteiről Sztojka Miroszlávot, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen pótfelvételi-eljárás vonatkozik az első évfolyamra jelentkező hallgatókra?

– Az első évfolyamra a középiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek a külső független értékelésen szerzett három szertifikát (tanúsítvány) birtokában. Minden szak esetében kötelező szertifikátot szerezni ukrán nyelvből és irodalomból. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika) a felvételi szabályzat lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett harmadik tárgyként a jelentkezők belső vizsgát tehessenek főiskolánkon magyar nyelvből.

Idén a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2020-as szertifikátok mellett a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Angol, német, francia és spanyol nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as, 2019-es és 2020-as tanúsítványokat fogadhatják el.

– Mit kell tennie a jelentkezési eljárás során a felvételizőnek?

– Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozatra csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén kezdődött és szeptember 30-ig tart. Regisztrálni a https://ez.osvitavsim.org.ua címen lehet. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is.

Ezt követően a regisztrált felhasználói fiókon keresztül szeptember 10. és október 10. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azon felvételizőknek, akik a harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében), szeptember 10–14. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak október 12-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 3 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

– A magiszteri szintű képzés esetén mely szakokra lehet jelentkezni?

– A pótfelvételi keretében a történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, valamint biológia szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseink nappali és levelező tagozatára.

– Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a pótfelvételi eljárásáról?

– Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A képzések bármelyikére csak elektronikusan lehet benyújtani a jelentkezést. A felhasználói fiókok regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben – hasonlóan a BSc szinthez – augusztus 1-től szeptember 30-ig tart. Regisztrálni a https://ez.osvitavsim.org.ua címen lehet. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét; az egységes idegen nyelv felvételi vizsgára való jelentkezéskor kapott vizsgalapszámát, PIN-kódját és kiadási évét; a már megszerzett végzettséget igazoló okmány sorozatszámát, valamint mellékletének átlageredményét; továbbá fel kell tölteni a már megszerzett végzettséget igazoló okmány mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is.

Ezt követően a regisztrált felhasználói fiókon keresztül szeptember 15−30. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A felvételi vizsgákat október 5–7. között tartják, illetve október 8-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kellett tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből egy a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés, melyet a felvételizők július 1-jén tettek le.

Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a biológia szakra felvételizők biológiából tesznek majd szaktárgyi felvételi vizsgát. A felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján. Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Külön szeretnék kitérni arra, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.

További információk a (+3803141)-2-43-43-as vezetékes vagy a +380984681266 mobilszámon, a www.kmf.uz.ua honlapon vagy a főiskola felvételi irodájában kaphatók, munkanapokon, 8:00-17:00 óra között.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola 2020. évi felvételi szabályzata tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

Jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok minden felvételizőnek!

II. RF KMF Felvételi Bizottság