Rákóczi-díj 2022-ben – Gulácsy Gézát méltatjuk

Az önálló kárpátaljai magyar felsőoktatás elindításának 20. évfordulója alkalmából a Főiskola Tudományos Tanácsa 2014-ben határozatot hozott a Rákóczi-díj megalapításáról.

A Rákóczi-díj odaítélésének fő szempontjai: az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejötte, megmaradása és fejlődése szempontjából döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A Rákóczi-díjat minden évben két személy kaphatja: egy külföldi és egy kárpátaljai. 2022-ben a kárpátaljai díjazott Gulácsy Géza.

Gulácsy Géza a díj átvétele kapcsán kiemelte, hogy a beregszászi főiskola létrehozásakor tudták, hogy nagy feladatot vállalnak, melynek gyümölcse csak évtizedek múltán érik be, de ez a munka már beérett, hisz az intézmény a kárpátaljai magyarság fontos oszlopa lett.

Gulácsy Géza laudációja

Gulácsy Géza 1957-ben született Munkácson. A helyi magyar iskolában érettségizett. 1979-ben fizikatanári diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1989-től a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökségének tagja. 1992-ben a Szövetség politikai titkárává választották. 1996-tól a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke. 2001-2002 között a kárpátaljai központi státusiroda igazgatója volt. 2010-től a “KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség alapító tagja: 2008-2012 között a KMPSZ munkácsi regionális alelnökeként is tevékenykedett. 2006-2010 között a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője volt. 2012-től a KMKSZ megyei szervezetének általános alelnöke.

Az elmúlt két évtizedben a KMKSZ és a KMPSZ egyik meghatározó vezetőjeként komoly rálátással bír a kárpátaljai magyarság életét érintő és befolyásoló kérdésekre, s részese lehetett a közösségünk sorsát meghatározó számos döntésnek is. Mintegy hatvan publikációjának igen tekintélyes hányada a kárpátaljai magyar oktatásügy problémáit boncolgatja, és ugyancsak jelentős részük foglalkozik a helyi magyarság politikai érdekvédelmével, illetve a nemzetiségi kisebbségek autonómiájának kérdéskörével. Úgyszintén figyelemreméltók azok az elemzések és cikkek, amelyek a KMKSZ történetével, valamint a szervezet elmúlt húsz esztendejének meghatározó momentumaival foglalkoznak.

Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány Kuratóriumi tagjaként közreműködött a főiskola létrehozásában, ő dolgozta ki az intézmény első alapszabályát és a kuratórium titkára volt annak intézményesüléséig, melynek eredményeként életre hívták a Kárpátaljai Magyar Főiskolát. Mindig szívügyének tekintette a főiskola sorsát, ma is kiáll az intézmény érdekei mellett, számíthattunk/számíthatunk erkölcsi és tevőleges támogatására.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola teljes közössége, a Rákóczi gyűrűvel fejezi ki köszönetét eddigi tevékenységéért. Hálánk és elismerésünk jeléül örömmel nyújtjuk át Gulácsy Gézának 2022-ben a Rákóczi-főiskola legmagasabb kitüntetését a Rákóczi-díjat.