Rangos nemzetközi konferencián képviseltette magát a Rákóczi-főiskola

Rangos nemzetközi konferenciának adott otthont a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 6th World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties: Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict címmel június 21-23 között.

A többközpontú nyelvek tématikája köré szervezett eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Magyar Tanszéki Csoport munkatársai képviselték.

Csernicskó István és Máté Réka The Ukrainian (Transcarpathian) Hungarian as a “non-dominant” variety of Hungarian as a pluricentric language c. előadásában a kárpátaljai nyelvhasználat jellegzetes vonásait, a magyar nyelv többközpontúságáról szóló viták legfontosabb mozzanatait mutatta be.

Mádi Gabriella The effects of language contact in a Hungarian minority novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába c. előadásában arra világított rá, hogyan reflektálódhat a kárpátaljai többnyelvű környezet egy regény nyelvezetében, nyelvhasználatában.

Bodor Viktória előadásában, mely a The attitudes of teachers working in the elementary schools of Hungarian language of instruction in Beregszász címet viselte, beregszászi alsó tagozatos tanítók nyelvi és nyelvjárási attitűdjait mutatta be.

Karmacsi Zoltán Understandable bilingualism within and beyond borders című előadásában egy, a szlovák-magyar határ két oldalán található településeken végzett felmérés eredményeit tárta a hallgatóság elé.

A konferencia plenáris ülésein Rudolf Muhr és Kontra Miklós előadását hallhatta a nagyérdemű.