Rég várt találkozó: Beregszászban járt az ukrán oktatási miniszter helyettese

Egynapos hivatalos látogatásra érkezett Kárpátaljára március 23-án Pavlo Hobzej, az Ukrán Oktatási és Tudományügyi Minisztérium miniszter-helyettese. Az elöljáró Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folytatott eszmecserét számos megyei és járási vezetővel, oktatóval. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jean Mary Vörring, az Európai Tanács független szakértője és Okszana Ovcsaruk, az Európai Tanács ukrajnai irodájának képviselője is.

Pavlo Hobzej örömét fejezte ki a találkozó létrejötte miatt, s biztosította a megjelenteket arról, hogy az ő és az általa képviselt intézmény célja, hogy az érintettekkel közösen találjanak kielégítő megoldást az oktatási törvény problémás kérdéseire. Ismertette azokat az okokat, amelyek miatt az Új iskola (Nova skola)oktatási programot elindították. Hangot adott annak a véleményének, miszerint nem csodálkozik azon, hogy az állampolgárok nem bíznak az ország vezetésében, így az új programok hathatósságában sem, hiszen rengeteg alapvető dolog változtatásra szorul. A változás, beleértve az oktatást is, nem megy egyik pillanatról a másikra, de szerinte az emberek akarják a megújulást, amiért viszont tenni is kell, sőt rengeteget dolgozni. A helyettes miniszter elismerte, hogy a reformok sorozata Kárpátalján még nehezebben végbemenő folyamat, hiszen a magyar és a román nemzeti kisebbség számára az ukrán idegen nyelv, s számukra más módszertant kell kidolgozni és olyan nyelvtanárokat kell képezni, akik idegen nyelvként képesek oktatni az államnyelvet. Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy a szaktantárgyak oktatóinak is szükséges elsajátítani az ukrán nyelvet, s azt gyakorolni az órákon is, hogy ezzel példát mutassanak diákjaiknak. Ezt több kurzuson keresztül kívánják elérni, s ezekre a tanfolyamokra külön pénzügyi keretet különítettek el.

Ezt követően Szerhijcsuk Julianna, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet nemzetiségi osztályának módszerésze tartott ismertetőt az előttünk álló lehetőségekről és folyamatokról, majd a megjelent pedagógusok feltehették kérdéseiket Pavlo Hobzejnek. A kétórás megbeszélés folyamán a kárpátaljai oktatók újfent elismételték az oktatási törvény anomáliáit, rávilágítottak azokra a pontokra, amelyek miatt a nemzetiségi iskolák kisdiákjai olyan hátrányból indulnának az ukrán anyanyelvűekkel és az új törvénnyel szemben, amelyet a legelhivatottabb pedagógusok vezetése mellett is lehetetlen utolérni. Az elöljárók, többek közt Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere és Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási Főosztályának vezetője elmondták a finanszírozási kérdések miatt felmerülő gondjaikat is, amelyekre egyelőre nem látnak reális megoldást, sem pedig segítő kezet a minisztérium irányából a felmerülő problémák megoldására.

Az oktatási törvény nemzetiségekkel szembeni igazságtalanságát és a megjelent pedagógusok véleményét végezetül Szilágyi Lajos, a KMPSZ Beregszászi járási vezetője foglalta össze pontról pontra, félreérthetetlenül megfogalmazva, rávilágítva annak diszkriminatív voltára. Orosz Ildikó, a KMPSZ és a találkozónak otthont adó intézmény vezetője azt kérte, változtassák meg az iskolai programban a nemzetiségi iskolák tanulóival szemben támasztott követelményeket és nyelvi célokat. A jelenlegi törvény ugyanis tökéletes ukrán tudást vár a nem ukrán anyanyelvű gyerekektől, amely azonban egyrészt lehetetlen, másrészt szükségtelen, harmadrészt pedagógiailag teljesen helytelen. Külön kérte, hogy az ungvári szlovák iskola mintájára a helyi magyar iskolákban használhassanak magyarországi tankönyveket a magyar nyelv és irodalom oktatására. A két országban ugyanis az adott tárgyak tanterve megegyezik, Kárpátalján pedig hiány van ezen könyvekből, s ezen a helyzeten az oktatási minisztérium évek óta nem hajlandó segíteni, a problémákat orvosolni… Hobzej szerint ez abban az esetben engedélyezhető, ha a magyarországi tankönyveket adaptálják az ukrán törvényeknek megfelelően.

A találkozó végén Orosz Ildikó megköszönte Pavlo Hobzejnek a látogatást. A KMPSZ elnöke szerint évek óta ez volt az első olyan találkozó, amely valóban nyitott volt a párbeszédre és a problémák megoldásában való előrelépéssel kecsegtetett. Külön megköszönte azt, hogy a miniszter helyettese láthatóan szakértelemmel, pedagógiai szempontból közelítette meg az egyes kérdéseket. Arra kérte Pavlo Hobzejt, hogy a helyi magyar oktatók által megfogalmazott álláspontot, kéréseket tolmácsolja a kijevi vezetőknek, hogy ahogy Hobzej, úgy ők is megértsék azokat.

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma