Rendben zajlik a távoktatás a Rákóczi-főiskolán és annak szakgimnáziumában

Ukrajna a COVID-19 koronavírusos megbetegedések terjedésének megfékezése érdekében március 11-én az egész országra kiterjedő karantént vezetett be, amely érinti az oktatási intézményeket is. Ideiglenesen áttért a távoktatásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és annak szakgimnáziuma is. Az oktatási folyamat jelenlegi helyzetéről, a tapasztalatokról Rácz Béla rektorhelyettes, majd Soós Katalin igazgató nyilatkozott újságírónknak.

– A legutóbbi interjúban említette, hogy a karantén bevezetésekor minden tanszék megkapta azokat az instrukciókat, amelyek alapján meg lehet valósítani a távoktatást. Mi a jelenlegi helyzet a távoktatás kapcsán?

– Közvetlenül a karanténidőszak kezdete után a főiskolán is megszületett a rendelet, amely alapján minden képzési szint és forma oktatási folyamatát teljes egészében átvezettük távoktatás formájába. Azonnal felmértük a lehetőségeket, hogy milyen online eszközökkel, programokkal és szolgáltatásokkal lehetne a leghatékonyabban átállni és megvalósítani az oktatási folyamatot. Ebben nagy segítséget nyújtottak nekünk az intézmény informatikai szakemberei. Mindeközben számos körülményt kellett figyelembe vennünk, többek között azt, hogy a különböző tantárgyaknak, tudományágaknak megvannak a jellegzetességeik, amelyek gyakran sajátos megoldásokat követelnek. Bizonyos online felületek csak az ismeretanyag átadására alkalmasak, míg az ismeretek ellenőrzésére nem, továbbá számos esetben nem lehet mellőzni a közvetlen kommunikációt sem az oktatók és a hallgatók között, de erre több chatprogram is létezik, amelyeknek videohívás-szolgáltatása van, akár csoportos hívások megvalósítására is.

Az első körben tett megoldási javaslatokat ismertettük az oktatókkal és elindult a távoktatás, amelynek a menetét folyamatosan figyelemmel kísérjük. Fontos minden visszajelzés, a folyamatban tapasztalt sikerek és problémák megismerése, ugyanis mint ahogy a napokban kiderült, a karantén időszakát meghosszabbították, így hosszabb távra kell berendezkednünk a távoktatás világában.

– Folyamatos az összeköttetés a kollégákkal, akik hétről hétre beszámolnak az aktuális helyzetről. Mik a tapasztalatok a tanszékek, illetve a tanárok visszajelzései alapján?

– Mind ez idáig a visszajelzések alapján nem tapasztaltunk olyan problémát, amelyet ne lehetne megoldani. Azok a problémák, amelyek néhány specifikus tantárgy esetében már előreláthatóak voltak, központilag lettek szabályozva, hiszen mindenki tudta, hogy a gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokat a karantén szigorú szabályai közepette nem lehet teljesíteni. Ugyanígy tilos a könyvtárak, múzeumok, levéltárak látogatása, viszont az interneten jelenleg számos online könyvtár és irattár nyitotta meg ingyen a kapuit, szabadon elérhetőek a tartalmak, így az oktatók és a hallgatók is megtalálhatják a keresett információkat. Ezenkívül módszertani és szervezési javaslatokat kapunk az oktatási minisztériumtól, amelyeket mi is alkalmazunk a távoktatás folyamatában.

A főiskolai oktatók legnagyobb része a Google Classroom rendszert használja a tananyag átadására, az ismeretek ellenőrzésére, a tanulmányi eredmények nyilvántartására és a feladatok ütemezésére. Abban az esetben, ha az oktatók online előadást tartanak, erre is léteznek megoldások, a kommunikáció mindkét irányba működhet. Jelen helyzetben az is rendkívül fontos, hogy az elvégzett munkánkat nyilván tudjuk tartani és később ki tudjuk mutatni.

– Történt-e valamilyen változás az elmúlt napokban?

– Változások mindig vannak, de ennek így is kell lennie. Az oktatási folyamatnak mindig vannak új összetevői, minden esetben más módszerekre van szükség. A szakminisztérium néhány nappal ezelőtt részletes tájékoztatót küldött az oktatási folyamat karanténidőszak alatti megszervezéséről, amelyben újra megerősítették, hogy az érvényben lévő tanterveket mindenkinek teljesítenie kell. Azokat a gyakorlati komponenseket, amelyeket a karantén általi tilalmak miatt nem lehet teljesíteni, el lehet halasztani a következő tanév első félévére. Ugyancsak lehetőséget adott a minisztérium a tanév meghosszabbítására, illetve más szervezési kérdések megoldására. A javaslatoknak megfelelően a főiskola vezetősége mérlegelni fogja a lehetőségeket.

– Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan meddig fog tartani a karantén, ezért kérdések merülhetnek fel a tanév lezárásának menetére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban mi a főiskola jelenlegi álláspontja?

– Ahogy korábban említettem, a tanterveket minden képzési szinten teljesíteni kell, és ez vonatkozik a végzős évfolyamokra is. Az oktatási minisztérium elrendelte, hogy a beszámolókat és a vizsgákat, továbbá a végzősök záróvizsgáit is online formában kell megvalósítani. A diplomázás előtt álló hallgatóknak az érvényes tanévszerkezetnek megfelelő időszakon belül kell teljesíteniük mindent, hogy a záróvizsgák után átvehessék az oklevelüket. Így tehát, jelen helyzetben adottak a lehetőségek ahhoz, hogy az oktatási folyamat távoktatás formájában teljes mértékben megvalósuljon, a hallgatók teljesítsék a tantervi követelményeket, a végzősök pedig – sikeres záróvizsgák után – átvehessék a jól megérdemelt oklevelüket. Ehhez viszont sok munkára és tanulásra van szükség, ugyanis a karantén időszaka nem szünidő!

 

A II. RF KMF Szakgimnáziumában történő távoktatási folyamatról, a tanárok és tanulók visszajelzéseiről Soós Katalin igazgatónő adott interjút.

– Két hét telt el, amióta diákjaink és tanáraink távoktatásra kényszerültek. A diákok részéről érkező első vélemények azt sugallták: „Milyen jó lesz otthon, jó buli lesz!” Mára már megváltozott a véleményük, és visszavágynak szeretett iskolájukba. Eddig fel sem tűnt, mennyire szeretnek suliba járni – mondják sokan.

A tanárok lelkesedésének és leleményességének köszönhetően ezt a helyzetet is kezelni tudjuk. A rengeteg felkínált lehetőség és tanács kavalkádjában is sikerült minden tanárunknak megtalálni a tantárgyához legjobban használható platformot. Sokat segített ebben a főiskola vezetősége által kidolgozott útmutatás is.

Első héten mindenki kitapasztalta az online kapcsolatok előnyeit és nehézségeit. Második héten minden tanár használta már a Google Tantermet vagy az EduBase tantermet. Ezeket a felületeket kombinálják tanáraink a ZOOM felülettel videokonferenciák formájában, Redmentával, Skype-pal élő tanóra keretében, Messenger élő kapcsolással, de volt, aki Discord Serveren tartott előadást. Dolgozunk a további munka zökkenőmentességén. Tartjuk a kapcsolatot tanárainkkal és diákjainkkal, próbáljuk segíteni és motiválni egymást, hiszen ez komoly megpróbáltatás tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt! Megtartjuk a heti vezetőségi értekezleteinket Messengercsoportban, ahol igyekszünk megoldani a felmerülő nehézségeket. Összességében elmondhatjuk, hogy megbirkózunk a feladattal, de alig várjuk a személyes találkozást diákjainkkal!

Csuha Alexandra