Sikeres habilitáció: gratulálunk!

Október 22-én került sor a Pannon Egyetem Többnyelvűségi és Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének vezetője, dr. Beregszászi Anikó habilitációs előadásaira.

A habilitáció (habilitálás) a PhD vagy kandidátus tudományos fokozat megszerzése utáni, annál magasabb tudományos cím. A habilitációs oklevél, illetve a habilitált doktor cím az egyetemek által adományozható legmagasabb képesítést, a „venia legendi”-t azaz a szabad kurzushirdetési jogot jelenti; maga az elnevezés a latin habilis (ügyes, alkalmas) szóból származtatható, tulajdonképpeni jelentése ’alkalmassá tétel’, és azt jelzi, hogy a habilitált doktor oktatóként és kutatóként egyaránt képes és alkalmas a legmagasabb szintű oktatói-kutatói munkára, és rátermettségét az erre felhatalmazott bizottság előtt igazolta. A habilitált doktor cím azt jelzi tehát, hogy az adott személy kimagasló szakmai-tudományos teljesítménnyel és vezető oktatói alkalmassággal rendelkezik.

A habilitálás vagy habilitáció az a rendszerint hosszú, akár egy éves folyamat, melynek során a doktori (PhD, kandidátus) fokozattal rendelkező oktató egy habilitációs pályázati anyag benyújtását és elbírálását követően, a habilitációs bizottság, és a jellemzően egyetemi oktatókból és hallgatókból álló közönség előtti két nyilvános előadás megtartásával – melyek közül az egyiket kötelezően valamely idegen nyelven kell a jelöltnek prezentálnia, a másikat pedig osztálytermi  körülmények között, egyetemi hallgatók előtt kell megtartani – tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, bemutatja tudományos alkotó munkájának eredményeit és bizonyítja előadó- és vitakészségét. A habilitáció során általában a doktori (PhD) publikációs követelmények 3-4 szeresét kitevő tudományos teljesítmény meglétét, illetve a magas szinten folytatott felsőoktatási oktatómunka igazolását írják elő az egyetemi habilitációs szabályzatok.

Beregszászi Anikó habilitációs eljárásának bíráló bizottsága a következő személyekből állt:

Elnök: Prof. Dr. Navracsics Judit, egyetemi tanár, Pannon Egyetem.

Opponensek: Dr. Vančo Ildikó, habilitált egyetemi docens, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (Szlovákia); Dr. Kozmács István, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem; Dr. Lengyel Zsolt, professor emeritus, Pannon Egyetem.

Tagok: Dr. Fenyvesi Anna, habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem; Dr. Bátyi Szilvia, egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem; Dr. Parapatics Andrea, egyetemi docens, Pannon Egyetem.

Titkár: Dr. Fábián Gyöngyi, habilitált egyetemi docens, Pannon Egyetem.

A habilitációs előadásokra azt követően kerülhetett sor, hogy a bizottság erre kijelölt opponensei megvizsgálták a Beregszászi Anikó által idén februárban benyújtott habilitációs dokumentumcsomagot, és arra a következtetésre jutottak, hogy a jelölt mindenben megfelel a habilitációs eljárás követelményeinek és feltételeinek. Az előadásokon – a veszprémi Pannon Egyetem hallgatói mellett – részt vett a Maribori Egyetem (Szlovénia), a Nyíregyházi Egyetem, a Pannon Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több oktatója is.

A szakmai bírálók, az egyetemi hallgatók és az érdeklődő kollégák előtt online, a Zoom alkalmazás segítségével megtartott idegen nyelvű és magyar nyelvű előadások, valamint a benyújtott habilitációs dokumentumcsomag elemzése alapján a habilitációs bizottság egyhangú titkos szavazással, maximális pontszámmal hagyta jóvá Beregszászi Anikó habilitációját, és ítélte oda számára a „habilitált doktor” címet.

A „habilitált doktor” (доктор габілітований) cím Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2016. augusztus 15-én 952. számmal kiadott rendeletével jóváhagyott szabályzata (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1188-16#Text) értelmében Ukrajnában a „tudomány doktora” (доктор наук) tudományos fokozattal egyenértékű.

Gratulálunk Beregszászi Anikónak a kiváló eredményhez és a habilitáció megszerzéséhez!