Sikeres záróvizsga és diplomamunkavédés az MSc képzési szint Biológia szakán

2023. június 6-án került sor a Biológia és Kémia Tanszék MSc képzési szint biológia szakos diákjainak komplex szaktárgyi záróvizsgájára, ahol 7 hallgató (2 nappali és 5 levelező tagozatos) adott számot a megszerzett ismereteiről.

A diplomadolgozat elkészítése és sikeres megvédése szintén az oklevél (diploma) kiadásának feltétele.

A diplomamunkák védése egy fontos esemény a képzés során, hiszen a hallgatóknak be kell mutatni annak a kutatói, alkotói munkának az összefoglalóját, eredményeit, amin több hónapon keresztül dolgoztak. Ezáltal igen fontos gyakorlati tapasztalatra tesznek szert, hiszen lehetőségük van a szak valamely területének mélyebb megismerésére, ezen felül megtanulnak olyan munkát létrehozni, amely megfelel mind a szakmai, mind a formai követelményeknek.

A záróvizsga eredménye és a sikeres védés a hallgatók megfelelő elméleti és módszertani felkészülését tükrözi.

A záróvizsgabizottság elnöke, tagjai, valamint a tanszék összes munkatársa gratulál a teljesítményhez, és további eredményes munkát, sikereket kíván minden végzős hallgatónak!

This slideshow requires JavaScript.

Biológia és Kémia Tanszék