Szakmai egyeztetések a MATE Gödöllői Szent István Campusán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola több munkatársa is látogatást tett Erasmus+ Oktatói Mobilitási Program keretében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Gödöllői Szent István Campusán. A két intézmény együttműködése hosszú múltra tekint vissza, melynek eredményeként beregszászi kihelyezett képzés formájában folytathatnak tanulmányokat kárpátaljai hallgatók kertészmérnök, élelmiszeripari mérnök, mezőgazdasági mérnök és színművész szakokon.

A program keretében Dr. Kolozsvári István, a Fodor István Kutatóközpont igazgatója, valamint Dr. Hadnagy István, a Biológia és Kémia Tanszék koordinátora jövőbeni közös botanikai tematikájú kutatási programokban való együttműködés lehetőségeiről folytattak szakmai megbeszéléseket Dr. Nagy János Györggyel, a MATE Növénytani Tanszékének tanszékvezetőjével.

Kárpátalja felszíni vizekben meglehetősen gazdag terület, az itt élő fajok és azok sajátos élőhelytípusai tudományosan nem kellően feltártak. Az invazív tájidegen fajok térhódítása, valamint az őshonos fajok életterének folyamatos degradációja igen fontos hidrobiológiai kutatási területté teszik megyénket. A kárpátaljai kisvízfolyások tekintetében is nagyon sok tudományos együttműködési potenciál található, melyek jövőbeni lehetséges kiaknázásáról Dr. Horváth Ákossal, a MATE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete Halgazdálkodási Tanszékének tanszékvezetőjével és Dr. Várkonyi Levente tanszéki mérnökkel, valamint Dr. Müller Tamással, a MATE Természetesvízi Halökológiai Tanszékének tudományos főmunkatársával egyeztettünk.

A tudományos eredményesség javításában és infrastrukturális, illetve személyi feltételeinek optimalizálásában igen fontosak az egymás tapasztalataira épülő intézményközi, határokon átnyúló kutatási programok, melyek kapcsolati hátterének kialakításában az Erasmus+ programok nagyon jó lehetőségeket biztosítanak.

Köszönjük a MATE és a Rákóczi-főiskola vezetésének és a program előkészítésében, valamint megvalósításában részt vett munkatársainak is a nyitott, együttműködő és baráti légkör biztosítását, a program sikeres megvalósulását.

A II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének, valamint
Fodor István Kutatóközpontjának munkatársai