Szakmai tanulmányút Szlovéniában és Olaszországban

Az államnyelv oktatásának megújítása, színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében alakítottak kutatócsoportot a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói. A csoport tagjai a helyzetelemzés és az elméleti kutatások mellett a jó gyakorlatok feltérképezésére is kiemelt figyelmet fordít. Ennek keretében tanulmányozták például a kutatók 2017-ben azt, hogyan tanulnak (meg) finnül a Finnországban élő svéd kisebbség tagjai. Idén a munkacsoporthoz a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának munkatársa is csatlakozott, és a csapat 2018. szeptember 23–29. között egy hetes szakmai tanulmányút keretében több helyszínen, működése közben ismerkedett a szlovéniai két(tan)nyelvű oktatás elméletével és gyakorlatával.

A kutatócsoport tagjai ellátogattak Lendvára, ahol a város Kéttannyelvű Középiskolájában, az intézmény pedagógusaival folytattak szakmai beszélgetést a kétnyelvű oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, eredményeiről, előnyeiről és kihívásairól. Ezt követően a Pártosfalvi Kéttannyelvű Általános Iskolában órákat látogattak a kutatók, illetve megbeszélték tapasztalataikat az iskola tanáraival. Később a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékére látogattak el a munkacsoport tagjai, ahol a tanszéken folyó munkával, a tanárképzés helyzetével ismerkedtek.

 

A szakmai tanulmányút második szakasza Izola városában kezdődött, ahol a szlovéniai olasz kisebbség egyik legnagyobb iskolájában, a Scuola elementare Dante Alighieri olasz tannyelvű intézményben folytattak megbeszéléseket a pedagógusokkal a kutatók, és tekintették át azt, hogyan folyik itt a nyelvoktatás. Végül a program utolsó állomása az olaszországi Udine városa volt, ahol az Udinei Egyetem magyar nyelvi képzési programjáról tájékozódtak a kutatócsoport tagjai.

A nemzetközi tudományos kutatócsoportban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar  Főiskoláról Beregszászi Anikó és Csernicskó István vesz részt.