Számítógép használó alapismereti képzés indult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a KárpátHáló Egyesülettel együttműködve 30 órás ingyenes magyar nyelvű számítógép használó alapismereti képzést valósít meg időskorúak számára két csoportban. Az alapismereti informatikai képzés az időskorúak életminőségének javítását szolgálja az információszerzés és a kapcsolattartás modern eszközeinek megismerése és azok használatának begyakorlása útján.

A 2019. július 29-én induló képzésnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. A tanfolyamot sikeresen elvégzők a képzést követő záró konzultációt követően a magyarországi felnőttképzési törvény által előírt oklevelet, valamint a Főiskola által kiállított ukrán-magyar nyelvű tanúsítványt kapnak. A projektgazda KárpátHáló Egyesület általi együttműködésben megszervezett képzést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A képzésre 47 fő iratkozott be. Közülük 40 fő 60 év feletti. A legfiatalabb tanuló 50, a legidősebb 83 éves. A részt vevők 17 különböző településről érkeztek, mint például: Balazsér, Csetfalva, Mezőgecse, Mezővári, Oroszi, Salánk, Tiszakeresztúr stb. Közülük mindössze 33 fő nyugdíjas, mások még aktívan dolgoznak.

A program alapvető célja a digitális írástudás elsajátítása. Ennek során elérendő cél, hogy a képzésben résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni a számítógépet, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez. A cél eléréséhez – a résztvevők eltérő előképzettségének, képességeinek, tanulási lehetőségeinek figyelembe vételével – a program biztosítsa az ismeretek egymástól független, modulszerű elsajátítását. Az informatikai írástudás társadalmasítása érdekében a képzés célcsoportja azok – nemre és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a számítógép készségszintű használatához szükséges felhasználói ismeretekkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • a számítógép-használathoz szükséges elméleti és gyakorlati alapok elsajátítása, amelynek segítségével (a gyakorlati tudás megszerzése után) képesek lesznek a számítógép szabályos, biztonságos, jogszerű és hatékony üzemeltetésére,
  • az interneten való tájékozódásra (böngészésre) és a levelezési technikák birtokában képesek lesznek gyors és hatékony információkeresésre, ill. elektronikus kapcsolattartásra,
  • a képzést elvégzők a számítógépes szövegszerkesztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában levelek illetve, egyéb dokumentumok létrehozására és szerkesztésére, és a számítógép szövegszerkesztő funkcióinak hatékony alkalmazására is képesek lesznek.

A tananyag egységei, moduljai:

  • Számítógépes alapismeretek. Ennek során a képzésen részt vevők elsajátítják a modern infokommunikációs technológia (IKT) legfontosabb alapfogalmait, elméleti alapjait, megismerik a számítógép részeit a legfontosabb alkalmazásokat és azok használatát.
  • Online alapismeretek. A modul célja, hogy a képzésben részt vevők készség szinten elsajátítsák az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat; illetve hogy megtanulják az elektronikus levelezőrendszerek (e-mail) használatát, megismerjék az egyes üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal is.
  • Szövegszerkesztés. Ennek elsajátítása során a jelentkezők képesek lesznek a szövegszerkesztő szoftverek használatára, elektronikus szövegek létrehozására, szerkesztésére, kezelésére. Azaz a megszerzett informatikai tudást képesek lesznek a mindennapi életben hasznosítani.

A képzés tíz alkalom során valósul meg, azaz 2019. július 29.- augusztus 23. között. A megengedett hiányzás az összes óraszám 20 %-a. A tanfolyam ünnepélyes zárására 2019. augusztus 30-án kerül sor.

A képzést Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora nyitotta meg. Hangsúlyozta, hogy a mai fiatalok beleszületnek a technikai ismeretekbe, az idősebbeknek pedig az itt szerzett tudás fontos, hogy a tőlük távol élő családtagjaikkal, gyerekeikkel, unokáikkal tartani tudják a kapcsolatot.

 

Ezúton is sok sikert kívánunk a képzés elvégzéséhez, a kívánt cél eléréséhez!

 

Váradi Natália, a II.RFKMF Felnőttkézpési Központjának vezetője

Forrás: