Számviteles MSc-hallgatók elvégezték a Személyes hatékonyság c. tanfolyamot

A Nemzetközi számvitel és adóügy képzési program I. évfolyamos mester szakos hallgatói elvégezték a Személyes hatékonyság c. online tanfolyamot a Kijevi Oktatási Hub társadalmi innovációs projekt keretében az Üzleti vállalkozás számviteli folyamatai tantárgyon belül.

Az Oktatási Hub missziója, hogy biztosítsa az Egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) koncepciójának szisztematikus megvalósítását, lehetőséget biztosítva a tanfolyam résztvevőinek az un. „soft skillek”, azaz azon személyes tulajdonságok elsajátítására, vagy fejlesztésére, amelyeknek köszönhetően kialakul a leendő szakember szakmai profilja (szociális, személyes, szakmai, intellektuális, kommunikációs és akarati kompetenciák), valamint meghatározók a munkavállaló munkakörnyezetbe való beilleszkedésénél, hogy a szakemberek sikeresen tudnak együttműködni egy csapatban, bármilyen munkaprobléma megoldása során.

A tanfolyam összesen hat modulból állt: „Célok megfogalmazása és tervezés”, „Prioritások”, „Gyakorlati időgazdálkodási technológiák”, „Személyes fejlődés vektorai”, „Hálózatépítés, mint a siker alapja”, SCORM modul „Time Management”. A modulok teljesitése tematikus tesztelés alapján, egy sor videóanyag megtekintése után történt.

Gratulálunk a számviteles MSc hallgatóknak a Személyes hatékonyság c. online kurzus sikeres elvégzéséhez és a tanúsítványok megszerzéséhez, valamint továbbra is támogatjuk a fejlődés iránti elkötelezettségüket!

Számvitel és Auditálás Tanszék