Szikura József születésének 90. évfordulójára emlékeztek a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola szervezésében Szikura József, az intézmény egykori rektora, a Fodor István Kutatóközpont első vezetője születésének 90. évfordulójára emlékeztek. A megemlékezésre december 7-én került sor a Rákóczi-főiskola parkjában elhelyezett, Szikura József emlékére állított mellszobornál.

A jelenlévőket Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntötte. Kiemelte, Szikura József egy olyan időszakban vállalta el a rektori megbízatást, amikor az intézménynek szüksége volt arra, hogy egy ilyen bölcs, megfontolt és tudományos körökben is elismert személy vezesse a főiskolát.

„Szikura József azon személyek közé tartozott, akik önként ajánlották fel segítségüket egy olyan időszakban, amikor intézményünk még nem állt stabil lábakon. Ezt köszönjük neki”

– emlékezett meg Orosz Ildikó, főiskolánk elnöke.

A beszédeket követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit Szikura József mellszobrának talapzatánál.

This slideshow requires JavaScript.

Dr. Szikura József 1932. december 7-én született Munkácson.

Tanulmányait 1938-ban kezdte a munkácsi római katolikus iskolában, majd Huszton folytatta a Polgári Állami Iskolában. 1946-ban visszatért szülővárosába, s más lehetősége nem lévén, tanulmányait ukrán nyelven folytatta.

1947-ben felvételt nyert a munkácsi mezőgazdasági szakiskolába, melynek befejezése után agronómussegédi oklevelet szerzett.

1950-től az Ungvári Állami Egyetem Biológiai Karának hallgatója. Tanítómestere és mentora id. Fodor István professzor volt.

1957-től 1960-ig az Ungvári Állami Egyetem talajkutató csoportjának fő geobotanikusa. Kárpátalja természetes rétjeit és legelőit tanulmányozta, javaslatokat dolgozott ki azok feljavítására. 1960-tól meghívásos pályázat alapján az Ukrán Tudományos Akadémia (UTA) Központi Botanikus Kertjének munkatársa. Tanulmányozta Közép-Ázsia és Kazahsztán spontán flóráját, azok haszonnövényeit és az Ukrajnába történő betelepítésük lehetőségeit. E tanulmányok alapján írta meg kandidátusi disszertációját, melyet 1967. március 8-án az UTA Botanikai Intézetében sikeresen megvédett, megszerezve a biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Kutatásait tovább folytatta, s 1982. január 6-án a Szovjet Tudományos Akadémia Központi Botanikai Intézetében megvédte a doktori disszertációját. Tudományos tevékenységéért 1989-ben professzori címet kapott.

1975–1993 között az Ukrán Tudományos Akadémia Központi Botanikus Kertjének osztályvezetője.

1993-tól az UTA Sejtbiológiai és Génsebészeti Kutatóintézetének munkatársa, ahol nemzetközi tudományos projekt keretében a világflóra virágos növényeinek gazdasági felhasználási lehetőségeit is vizsgálták.

Tudományos munkássága elismeréseként 2001. május 7-én a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta. 2008-tól a Moldovai Köztársaság Nemzeti Ökológiai Akadémiája rendes tagja.

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (UNTA) Sejtbiológiai és Génsebészeti, valamint Táplálkozási, Biotechnológiai és Genomika Kutatóintézetének is munkatársa, a nevezett intézetek Doktori Disszertációkat Bíráló Bizottságainak a tagja. 157-szer szervezett és vett részt kutató-gyűjtő expedíciókban, többek közt: Észak-keleti-Kárpátokban, Krím és Kola-félszigeten, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Üzbegisztánban, a balti államokban, Belorussziában, Nyugat-Szibériában. Tanulmányozta a balkáni flórát, Dél-Amerika trópusi esőerdőit.

A Sejtbiológiai és Génsebészeti Kutatóintézetben tudományos herbáriumot létesített. Tudományos tevékenysége során – többek között – megalapozta a világflóra virágos növényeinek magbankját 5 000 fajpéldánnyal. Kutatási eredményeit több mint 200 kiadványban és 22 monográfiában jelentették meg.

Dr. Szikura József 2008-tól a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológiai Tanszékének vezetője, professzora.

2011-től a Fodor István Természettudományi Kutatóközpont kutatás vezetője és a Rákóczi-főiskola rektora.

Kurmay Anita