Szórványvidéken oktatók konferenciája a Rákóczi-főiskolán

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében Szórványvidéken oktatók konferenciájára került sor március 3-4-én. Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

A jelenlévőket Takács Mária, a KMPSZ szórványprogram-felelőse köszöntötte,

Ezt követően dr. Hnatik Katalin, a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense Idegennyelv-oktatás online térben címmel tartott előadást. Az előadó az elméleti tudnivalókon túl gyakorlati módszereket is mutatott a magyar mint idegennyelv oktatása kapcsán.

Majd Szilágyiné Tóth Gabriella, a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvoda óvodapedagógusa, a Tulipán Tanoda népijáték-oktatója Néphagyományaink beépítése a szórványvidéki iskolai/óvodai nevelésbe című bemutatóját láthattuk.

A nap záróelőadását Gogola István, a II. RF KMF Szakgimnáziumának oktatója, pszichológusa – Hogyan legyünk jó pedagógusok a háborús időszakban? – tartotta.

A nap az oktatók számára filmvetítéssel zárult.

Március 4-én a konferencia első előadói Hires-László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont intézetvezetője, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének docense és Máté Réka, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatója, a II. RF KMF Filológia Tanszékének adjunktusa voltak, akik A Covid-19 és a háború hatása a fiatalok életére egy Kárpá-medencében végzett szociológiai felmérés alapján, illetve a jelenleg zajló események összegzése – néhány ötlet a fiatalok, gyermekek kizökkentésére a szürke hétköznapokban címmel adtak elő.

Őket követte Tihor Melinda lelkigondozó, gyógypedagógiai asszisztens, KMT-mozgásterapeuta, kutyás felvezető, aki a terápiás kutyák munkáját ismertette, valamint az állatasszisztált foglalkozások hatását a tanteremben.

Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a KMPSZ elnöke adott elő A magyar oktatás helyzete Kárpátalján címmel.

Fotó: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

A nap második felében Szilágyiné Tóth Gabriella gyakorlati foglalkozás keretében a néphagyományaink beépítését vázolta a szórványvidéki iskolai/óvodai nevelésben.

A konferencia zárásaként Takács Mária összegezte a két nap tapasztalatát.

Kurmay Anita