Tájékoztatás a „Tanítói” szakirányú mesterképzés (MA) akkreditációjának eredményeiről

A Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 2019. 12. 06-án kelt 378-E. számú rendeletének megfelelően 2020. január 16–18. között került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a 013 „Tanítói” szakirányú mesterképzés (MA) akkreditációs vizsgálatára.

A minőség-ellenőrző szakemberek pozitív beszámolóját megerősítette az Ágazati-Szakmai Szakértői Tanács szakvéleménye. Az Ágazati-Szakmai Szakértői Tanács azt javasolta a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségnek, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola „Tanítói” szakirányú mesterképzését (MA) egyéves időtartammal akkreditálja.

Az Ágazati-Szakmai Szakértői Tanács szakvéleményének tárgyalása a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 2020. március 3-ai ülésének napirendjében szerepelt. A felsőoktatási képzések oktatási programjainak akkreditációjára vonatkozó Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, 2019. 07. 11-én kelt, 977. számú rendeletének III. fejezete 1–3. pontjának előírásaival ellentétben a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség ülésén nem tárgyalták az Ágazati-Szakmai Szakértői Tanács szakvéleményét a meghatározott eljárási rendnek megfelelően. Az interneten élőben közvetített ülésen az elnök nem tűzte szavazásra a pozitív előterjesztést arra hivatkozva, hogy Ukrajna Biztonsági Szolgálatától kaptak egy levelet, melyben arról tájékoztatták a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökséget, hogy a kárpátaljai magyar főiskola rektorának a személye nem felel meg a hatályos törvényekben megfogalmazott előírásoknak, és azt szavaztatta meg, hogy ismételjék meg az eljárást, vizsgálják ki a levélben megfogalmazott vádakat. A Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség tagjainak azon jogos, indokolt megjegyzései, melyek szerint Ukrajna Biztonsági Szolgálatának nincs hatásköre az oktatási programok akkreditációja terén, nem kerültek nyilvánosságra.

Május elején a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség egy levelet küldött a Rákóczi-főiskola részére, melyhez mellékelte Ukrajna Biztonsági Szolgálatának levelét is, és azt javasolta, hogy a felsőoktatási intézmény válaszoljon a feltételezett jogszabálysértésekre, megjegyzésekre (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet).

Ukrajna Biztonsági Szolgálata, mely Ukrajna állami biztonságáért felelős, rendfenntartó feladatokat is ellátó speciális állami szerv beavatkozott egy, a hatáskörébe nem tartozó szakmai eljárásba, és egy kétes hírű hírportál által, szerzői aláírás nélkül közölt cikkekre alapozva rágalmazott meg egy felsőoktatási intézményt és annak vezetőjét.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megfelelő érveléssel, álláspontját igazoló, alátámasztó okmányokkal és internetes hivatkozásokkal írásban válaszolt Ukrajna Biztonsági Szolgálata által feltételezett jogszabálysértésekre és megjegyzésekre (4. sz. melléklet, 5. sz. melléklet, 6. sz. melléklet, 7. sz. melléklet, 8. sz. melléklet, 9. sz. melléklet, 10. sz. melléklet, 11. sz. melléklet).

Ennek eredményeként a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 2020. május 26-án megtartott ülésén úgy határozott, hogy jóváhagyja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola „Tanítói” szakirányú mesterképzésének (MA) az egyéves időtartamra szóló akkreditációját (a Nemzeti Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség 2020. 05. 26-án megtartott ülése 9(26). számú jegyzőkönyvének a melléklete, 10. pont).

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rektori Hivatala