Tájékoztató a mobilizációs (mozgósítási) felkészülésről és mobilizációról (mozgósításról) szóló törvény 23. szakaszának megfelelően

A mozgósítás ideje alatt a katonai szolgálat alól mentesülnek azok a hadköteles személyek, akiket:

 • a mozgósítás és a háborús időszak idejére az állami hatóságok, egyéb állami szervek, önkormányzatok, valamint vállalkozások, intézmények és szervezetek az Ukrán Miniszteri Kabinet által előírt rendben lekötöttek;
 • a katonaorvosi bizottság határozatával összhangban legfeljebb hat hónapig egészségügyi okokból katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlannak nyilvánították (ezt követően a katonaorvosi bizottság előtt ismét meg kell jelenni);
 • három, vagy több, 18 éven aluli gyermeket nevelő nők és férfiak (ezek a nők és férfiak a hozzájárulásukkal és csak a lakóhelyükön hívhatók be katonai szolgálatra);
 • azok nők és férfiak, akik egyedül nevelnek 18 éven aluli gyermeket (gyermekeket) (az ilyen személyek hozzájárulásával és csak a lakóhelyükön hívhatók be katonai szolgálatra);
 • 18 éven aluli “A” alcsoportba tartozó fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők és férfiak;
 • azok a nők és férfiak, akik önellátásra képtelen fogyatékossággal rendelkező gyermeket nevelnek, az önellátásra képtelen I és II csoportos rokkantsággal felnőtt fogyatékos gyermeküket gondozzák (az ilyen személyek hozzájárulásával és csak a lakóhelyükön hívhatók be katonai szolgálatra);
 • azok a nők és férfiak, akik nagykorú I vagy II csoportos rokkantsággal rendelkező személyt nevelnek a gyermek 23 éves koráig;
 • azok az örökbefogádók, gondnokok, gyámok, nevelőszülők, akik árva, vagy szülői gondoskodástól megfosztott gyermeket nevelnek a gyermek 18 éves koráig (ezek a nők és férfiak a hozzájárulásukkal és csak a lakóhelyükön hívhatók be katonai szolgálatra);
 • az állandó ellátásra szoruló személyeket gondozók, amennyiben nincs más személy, aki az ellátást helyette végezné;
 • népképviselők.

Továbbá a mozgósítás ideje alatt katonai szolgálatra nem hívhatók be:

 • a felsőoktatást megelőző szakmai képzésben és felsőoktatásban tanuló hallgatók, asszisztensek, gyakornokok, akik nappali, vagy duális képzésben vesznek részt;
 • a felsőoktatási és felsőoktatást megelőző szakképzésben résztvevő oktatási intézmények, tudományos intézetek és szervezetek tudományos és tudományos-pedagógiai munkatársai (alkalmazottai), akik tudományos fokozattal és/vagy tudományos címmel rendelkeznek, a középiskolák pedagógusai, abban az esetben, ha az adott felsőoktatási, felsőoktatást megelőző szakképző intézmények, tudományos intézmények és szervezetek, középiskolák főállású alkalmazottai;
 • azok a nők, vagy férfiak, akik rokonai (férje, felesége, fia, lánya, apja, anyja, nagyanyja, vagy testvére (édes, vagy féltestére)), elestek vagy eltűntnek lettek nyilvánítva a terrorellenes műveletek során (kivéve ha a szolgálatra önként jelentkeznek).

 

 

Felhívás

A főiskolával munkajogviszonyban vagy bármilyen hallgatói jogviszonyban állók számára a hallgatói jogviszonyról és munkajogviszonyról az igazolást az alábbi elérhetőségeken kérhetik: tanulmanyi@kmf.org.ua  foiskola@kmf.org.ua