Mégis lesz felsőfokú szakképzés Beregszászban

A legutóbbi időkig bizonytalanság övezte a felsőfokú szakképzés sorsát Ukrajnában, mígnem a közelmúltban – az idén felvételizni szándékozók szempontjából szinte az utolsó utáni pillanatban – megnyugtatóan rendeződött a kérdés. A részletekről Szakál Imrét, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Ezúttal miért nem sikerült meghirdetni a molodsij szpecialiszt (ifjú specialista) szintű diploma megszerzésére jogosító képzéseket a többi képzési formával együtt?

– Miután az új felsőoktatási törvény nem rendelkezik a molodsij szpecialiszt szintű képzésről, sokáig úgy volt, hogy az ukrajnai felsőoktatási intézmények 2016-ban hirdethették meg utoljára ezt a képzési formát. Ugyanakkor országszerte változatlanul nagy érdeklődés mutatkozott a felsőfokú szakképzés iránt. Ennek hatására 2017 tavaszán a kormányzat gyakorlatilag egy külön törvényben rendelkezett a molodsij szpecialiszt képzési szintről, miáltal lehetővé vált, hogy a felsőfokú szakképzéssel foglalkozó oktatási intézmények idén ismét hallgatókat vegyenek fel. Május végén azután megszületett a központi felvételi szabályzat is, amelynek alapján a mi főiskolánk szintén meghirdethette a korábbi években nagy érdeklődésnek örvendő szakjait: számvitel és auditálás, turizmus, szociális munka, óvodapedagógia, illetve alkalmazott matematika.

– Mit kell tudnunk a felvételi szabályokról?

– A felvételi szabályokban nincs jelentős eltérés az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy idén is kétféleképpen lehet jelentkezni képzéseinkre. Először is várjuk a Rákóczi-főiskola felsőfokú szakképző intézetébe az általános iskolai végzettséggel rendelkezőket, tehát azokat, akik befejezték a kilencedik osztályt. Nekik két felvételi vizsgát kell tenniük: az egyik minden szak esetében tollbamondás ukrán nyelvből, a másik valamilyen közismereti tárgy, amelyet intézményünk határoz meg a felvételiző által választott szaktól függően. Így a számvitel és auditálás, valamint az alkalmazott matematika esetében ez a tárgy a matematika, a turizmusnál a földrajz, a szociális munka esetében a világirodalom, az óvodapedagógiánál pedig választani lehet a világirodalom és a biológia között. Másodszor, érettségi bizonyítvánnyal is lehet jelentkezni a képzéseinkre. Akiknek a 11. osztály befejezése után sikerült szertifikátokat szerezni a külső független értékelésen, azok e szertifikátok benyújtásával a második évfolyamon kezdhetik meg tanulmányaikat.

– Mi a helyzet azokkal, akiknek van ugyan érettségi bizonyítványuk, de nincs szertifikátjuk?

– Ők az általános iskolai bizonyítványuk alapján jelentkezhetnek hozzánk, s ebben az esetben természetesen felvételi vizsgát kell tenniük, akárcsak a kilenc osztályt végzetteknek. Értelemszerűen ezeket a jelentkezőket csak az első évfolyamra tudjuk felvenni, vagyis újra át kell majd venniük a középiskolai tananyagot.

– Mikor kerül sor idén a felvételire?

– Némileg módosult a felvételi időszak az elmúlt évhez képest, idén korábban kell jelentkezni erre a képzési formára. Aki általános iskolai végzettség alapján jelentkezik, az július 1–14. között teheti ezt meg. A rákövetkező héten, tehát július 15–22. között kerül sor a felvételi vizsgákra. Aki szertifikátok alapján szeretne felvételt nyerni a molodsij szpecialiszt szintű képzés második évfolyamára, annak elektronikus úton kell jelentkeznie július 12–26. között. A jelentkezést és a felvételi vizsgákat követően július 24-ig kell kihirdetnünk az általános iskolai végzettséggel jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát, majd augusztus 1-jéig a középiskolai végzettséggel rendelkezők ügyében is megszületik a felvételi bizottság döntése. Ezzel a felvételi eljárás lezárul.

– Mit kell tudni a felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák tematikája és a különböző mintafeladatok már egy jó ideje megtalálhatók intézményünk honlapján (kmf.uz.ua). Az anyag alig változott az elmúlt évekhez képest, ami egyben azt is jelenti, hogy a vizsgák témakörei megegyeznek az általános iskolai kibocsátó vizsgák témaköreivel, s ily módon remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket.

hk

Itt adhatja meg észrevételeit és javaslatait az oktatási programokkal kapcsolatban.

Megjegyzését a webhely rendszergazdája általi felülvizsgálata után 3 (három) munkanapon belül közzétesszük. Megértésüket köszönjük!


Az email címet nem tesszük közzé.

*

*

*

*

*

*


Hozzászólások