Tudnivalók a Rákóczi‐főiskola Szakgimnáziumának 2021. évi felvételi szabályzatáról

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 2021. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalóiról Kóré Dóra, az intézmény felvételi bizottságának titkára adott tájékoztatást.

Idén is öt szakra – óvodapedagógia, szociális munka, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika és turizmus – lehet jelentkezni. Azok a jelentkezők, akik a 9. osztály elvégzését követően általános iskolai végzettség alapján szeretnék folytatni tanulmányaikat emelt szintű szakképesítésen (fachova peredvischa osvita), a belső felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt. A felvételi vizsgakövetelmények szaktárgyanként megegyeznek a 2020/2021-es tanévben a 9. osztály végén tett kibocsátó vizsgák követelményeivel, melyek megtalálhatóak a főiskola honlapján.

Minden szakra két tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni. Óvodapedagógia szak esetén: ukrán nyelv, magyar és világirodalom; szociális munka szakra: ukrán nyelv, magyar és világirodalom; számvitel és adóügy szakra: ukrán nyelv és matematika; alkalmazott matematika szakra: ukrán nyelv és matematika; turizmus szakra: ukrán nyelv és földrajz vizsgákat kell tenni. Minden vizsga esetében a minimális pontszám 120.

A vizsgák eredményén kívül a felvételinél figyelembe veszik az általános iskolai bizonyítvány eredményeit is. A diákok több szakra is beadhatják jelentkezésüket, így a sikeres vizsgák esetén választhatnak a szakok közül.

Az emelt szintű szakképesítés elvégzése után a diákok tanulmányaikat közvetlenül a főiskola alapképzésének (BA/BSc) 2. évfolyamán folytathatják a felvételi követelményeknek megfelelően.

A jelentkezési időszak az emelt szintű szakképesítésre: 2021. június 29-től – 2021. július 13-ig tart.

A felvételi vizsgák időpontja: 2021. július 14-24.

A jelentkezéshez a következő okiratokra és azok másolatára van szükség:

  1. személyi igazolvány és a hozzá tartozó lakcímbizonylat (akik 2021. január 1‐ig nem töltötték be a 14. életévüket, keresztlevél szükséges);
  2. a 16. életévüket betöltött hadkötelesek esetében katonakönyv vagy sorkötelesi könyvecske;
  3. végzettséget igazoló okmányok, azok melléklete;
  4. 4 db 3×4 cm‐es okmányfotó;
  5. kérvény, mely letölthető a Rákóczi‐főiskola honlapjáról (a kérvényt jelentkezésnél, a helyszínen is ki lehet tölteni).

 

Mondik Márta