Tanévnyitó ünnepség a Rákóczi-főiskolán

A beregszászi református templomban tartotta tanévnyitó ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) szeptember 23-án.

A rendezvény kezdetén elhangzott a főiskola himnusza, a Rákóczi imája  című kuruc kori ének. Ezután a meghívott vendégek köszöntése következett.

Csernicskó István megbízott rektor beszédében ismertette, hogy az intézmény alap- és mesterképzésében összesen 939 hallgató kezdte el az idei tanévet, akik sikeresen tették le a központi emeltszintű vizsgát (ZNO). A Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában további 319 diák tanul. A kihelyezett képzéseket szintén 319 fő látogatja. Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzéseire 219 fő iratkozott be. A Felnőttképzési Központ ukrán nyelvtanfolyamaira máig 887 fő jelentkezett. A magyar mint idegen nyelv kurzusnak pedig 3 145 jelentkezője van eddig.  Az összes képzési formát figyelembe véve a főiskolán összesen 5 828 hallgató tanul.

A II. RF KMF tanévnyitó ünnepségén átnyújtották a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése érdekében döntő szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik erkölcsi kiállásuk, anyagi támogatásuk révén jelentősen hozzájárultak több ezer kárpátaljai magyar fiatal képzéséhez, ezzel is segítve boldogulásukat szülőföldjükön. A díjat minden évben két személy – egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskola határozatának értelmében 2020-ban a díj külföldi kedvezményezettje Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. A kárpátaljai díjazott pedig a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A laudációkat Molnár Andrea, a rektori titkárság vezetője olvasta fel.

Szijjártó Péter beszédében az elismerés kapcsán elmondta: a múltra vonatkozó elismerés mellett legalább annyira a jövőre való biztatásként értékeli a díjat, aminek megpróbál megfelelni a továbbiakban is. Majd részletezte az ukrán-magyar kapcsolatok helyzetét is. Zárásként pedig hozzátette: – A magyar kormány a jövőben is minden lehetséges eszközzel támogatni fogja az intézmény működését.

Fotó: Fülöp László

Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: – Szervezetünk azért dolgozik, hogy gyermekeinknek biztosított legyen a minőségi anyanyelvi oktatás az óvodától az egyetemig. Ebben mi azt tűztük ki célul, amiért évszázadokon keresztül küzdött az ukrán nemzet is. Anyanyelven tanulni és beszélni szülőföldön, az élet széles területén. A nyolcvanas évek közepén még együtt küzdöttünk az ukrán kollégákkal az oroszosítás erőltetése ellen. Ugyanazt vallottuk, amit ők. A tudás alapjait lerakni és megszilárdítani anyanyelven lehet, melyhez ragaszthatunk több nyelvet is, ha második nyelvként tanítják, reálisak a követelmények, jók a módszerek, vannak eszközök és akarat a többség részéről is. Nagyon sajnálom, hogy az utóbbi évtizedben mindezt már nem érti az időközben felnőtt, fiatal ukrán értelmiségi réteg.

Az elnökasszony hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság nem akar se többet, se kevesebbet, mint ami szülőföldjén megillet egy szabad, demokratikus országban élő bármilyen nemzeti közösséget: az anyanyelv használatát az élet minden területén, valamint az anyanyelvű iskolázás lehetőségét óvodától az egyetemig. – Mi ezen a földön őshonos lakosok vagyunk – fogalmazott Orosz Ildikó. – Reméljük, a megoldáshoz lesz politikai akarat mindkét fél részéről. Az itt ülő fiatal sereg a bizonyíték arra, hogy az anyanyelvi oktatás mellett is megtanulható az ukrán nyelv. Ők ugyanis mind letették az ukrán nyelvvizsgát.

Ezt követően üzenetet küldött Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszternek, miszerint:

 Készítsék elő a törvényt a kisebbségek jogairól és nyelvhasználatáról, ahogy a bevezetett nyelvtörvénykor ígérték. Az előkészítetés kapcsán, küldjenek szakembereket a nemzetközi jó példák tanulmányozására. Elsősorban Magyarországra menjenek, ahol példaértékű kisebbségi törvényt fogadtak el, ami működik. Ez alapján alkossák meg a miénket. Kívánom, hogy mindez megvalósuljon. Ne feledjék, az Európába vezető út Kárpátalján keresztül vezet – zárta szavait Orosz Ildikó.

A továbbiakban Brenzovics László, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke mondott beszédet.

2019-ben első alkalommal adományozott a főiskola Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak az intézményben. A díjat 2020-ban Kótyuk István főiskolai oktató kapta.

Ugyancsak első alkalommal adományoztak 2019-ben Rákóczi-főiskoláért emlékérmet. A díjat a főiskola azon kutatójának, oktatójának vagy munkatársának ítélhetik oda, aki legalább tíz éves munkaviszonnyal rendelkezik az intézményben. 2020-ban az emlékérmet Füzesi Otília, a főiskola főkönyvelője és Kovács Piroska pénzügyi főelőadó vehette át.

Idén első alkalommal került átadásra a Rákóczi-főiskola kiváló dolgozója kitüntetés, melyet azon aktív oktatók, kutatók és alkalmazottak kaphatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak munkájuk terén. A 2020-as évben Belovics Miklós, a főiskola Apáczai Tanári Vendégházának gondnoka vehette át a díjat.

A továbbiakban Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes levelét tolmácsolták a megjelenteknek.

Az elsőéves hallgatók fogadalomtétele és a diákká avatás után elhangzott a Diákhimnusz, majd a történelmi egyházak képviselői áldást kértek a jelenlévőkre. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

 

Mondik Márta