Tehetséggondozás a tudományok útján – Kárpátaljai OTDK Fórum a „GENIUS” JA szervezésében

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) együttműködve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával (II. RF KMF) 2018 októberében meghirdette a Tehetséggondozás a tudományok útján elnevezésű hat alkalomból álló, összesen 30 órás képzését. A fél éven át tartó kurzuson összesen közel 200 fő vett részt, akik különböző témájú előadásokat hallgattak meg 24 szervezet és intézmény 26 előadójától.

Váradi Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója újságírónknak elmondta, hogy a Tehetséggondozás a tudományok útján című kurzus célja elsősorban lehetőség kínálása a pályakezdő kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták számára, hogy tudományos kutatásaik végzéséhez elsajátítsák és alkalmazzák a különböző módszereket, valamint nem titkolt céljuk a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, fejlesztése, konferenciákra való felkészítése, valamint az aktuális kutatói ösztöndíjak és kutatási intézmények bemutatása.

A 2018. december 6-án indult kurzuson a szülőföldön való maradás esélyeiről tanácskoztak, majd olyan kárpátaljai magyar civil szervezetek mutatkoztak be, amelyek munkásságuk fő profiljaként a főiskolások és egyetemisták segítését tűzték ki, a hallgatói mobilitás fontosságának kiemelésére fókuszálva a résztvevők betekintést nyertek a Makovecz Hallgatói Mobilitási Program és az Erasmus+ ösztöndíjprogram részleteibe, majd a Kárpát-medence több kutatóintézeteinek tevékenységéről tájékozódhattak első kézből, valamint előadásokat hallottak a modern könyvtár- és levéltárhasználatról.

A programsorozat utolsó, hatodik alkalmára május 16-án került sor a főiskola központi olvasótermében. A Kutatói ösztöndíjak és azok ismertetése a Kárpát-medencei fórumokon címet viselő alkalom keretében dr. Tonk Márton, az Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára a Collegium Talentum ösztöndíjprogramot mutatta be a hallgatóságnak. Dr. Kontra Miklós, a Domus Ösztöndíjprogram kuratóriumának vezetője a Domust ismertette, majd dr. Mészáros Tamás, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Márton Áron Szakkollégiumának szakmai igazgatója előadásában a szakkollégiummal kapcsolatos részleteket hangsúlyozta, végül Lénárt Krisztina, az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályának vezetője az ÚNKP három pályázatát mutatta be.

A kurzus utolsó alkalmát a szervezők egybekötötték a kutatásmódszertani és TDK-dolgozatírói képzésével, amelyen dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács általános alelnöke Kutatási kalandok a humán és reál tudományok határvidékén címmel, dr. Gherdán Katalin, a HTDK–TDK Határok Nélkül programkoordinátora Kutatásmódszertani gondolatok – Hogyan írjunk TDK-t? címmel tartott rendkívül hasznosnak bizonyuló előadást. Ezután csoportos foglalkozás következett, amelyen a résztvevők kisebb csapatokat alkotva sajátították el a kutatási módszerek alapjait.

Ezt követően került sor a Kárpátaljai OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) Fórumra, amelyen dr. Gherdán Katalin és dr. Weiszburg Tamás koordinálásában számoltak be a tavasszal megrendezett 34. OTDK kárpátaljai résztvevői. Az OTDK 16 szekciójából Kárpátalját 8 tudományterületen képviselték előadók, zsűritagok, megfigyelő tanárok és diákok összesen 64-en.

„Azt gondolom, hogy a képzés során nagyon fontos témákat érintettünk, hiszen bemutatkoztak különböző kutatóintézetek, ösztöndíjprogramokat, konferencialehetőségeket, valamint oktatói és hallgatói mobilitási programokat kínáltunk” – húzta alá Váradi Natália, aki kiemelte, hogy a programsorozat a magyar kormány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. „Olyan kapcsolatrendszer alakult ki a határ más-más oldalairól érkezett kollégáival, akik segítik az ifjú generáció továbbfejlődését, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kárpátaljai értelmiségi réteg minél szélesebb körű és minél magasabb színvonalú legyen, illetve különféle tudományágak terén képviseltessék magukat a nagyvilágban. Ehhez mi, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnál és a főiskolánál minden lehetőséget megragadunk. Azt gondolom, hogy a XXI. században talán a legnagyobb kincs és érték az információ. A jövő csak tehetségekkel épülhet!” – tette hozzá az irodaigazgató.

lexi