Tizenöt Tehetségpontban kezdte meg 11. tanévét a „Genius” Alapítvány

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-es tanévben megkezdte 11. tanévét. Célja továbbra is a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A Tehetségpontokban Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt különböző korcsoportokban és tanárnyi bontásban.

Az elmúlt évek során tapasztalt széleskörű érdeklődést figyelembe véve, 2021. február 12-én, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő ülésén úgy döntött, hogy a már meglévő nyolc tehetségpont 15-re bővül, melyek illeszkednek az újonnan létrejövő kistérségek szerinti felosztáshoz.

Így a 2021/2022-es tanév őszi félévétől kezdődően immáron 15 Tehetségpontban indul útjára a program.

S.sz. Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail
1. Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Benedek Imre benedekimre@indamail.hu
2. Bátyú Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com
3-5. Beregszász II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Bacskó Erika bacsko.erika@gmail.com
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Katkó Éva katko.eva.79@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Pfeifauf Mónika pfeifaufmonika@gmail.com
6. Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum Biró Éva biro.eva29@gmail.com
7. Munkács Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum Pfeifer Anita geniusz.munkacs@gmail.com
8. Nagydobrony Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com
9. Péterfalva Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com
10. Ungvár Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua
11. Nagybereg Nagyberegi Református Líceum Ruszka Erzsébet erzsebetruszka@gmail.com
12. Visk Viski Kölcsey Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com
13. Kisgejőc Kisgejőci Oktatási Nevelési Komplexum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com
14. Karácsfalva Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmai.com
15. Mezőkaszony Mezőkaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com

A Beregszászi Tehetségpontokban a tanulók az alábbi korosztály szerinti bontásban vesznek részt:
• 3. és 4. osztály a Beregszászi Horváth Anna Gimnáziumban,
• 5-6. osztály a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban,
• 7-11. osztály a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Szakgimnáziumában.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2021. október 11-én tartotta meg soron következő ülését, ahol megnyitották az online jelentkezési felületet, hiszen a foglalkozásokra kizárólag online űrlap kitöltésével lehetett jelentkezni 2021. október 11-e és 22-e között. Ez idő alatt összesen 2 019 gyerek regisztrált a tehetségpontokba az alábbi eloszlás szerint:

S.sz. Tehetségpont megnevezése Jelentkezők létszáma
1. Aknaszlatinai 95
2. Bátyúi 177
3. Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11. o.) 111
4. Beregszászi II. (Beregszászi Horvárth Anna Gimnázium) (3-4. o.) 118
5. Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.) 65
6. Karácsfalvai 170
7. Kaszonyi 193
8. Kisgejőci 105
9. Mezővári 128
10. Munkácsi 91
11. Nagyberegi 88
12. Nagydobronyi 227
13. Péterfalvai 195
14. Ungvári 110
15. Viski 146
Összesítő 2019

A 2 019 jelentkező összesen 76 kárpátaljai magyar oktatási intézményt képvisel az alábbiak szerint:

S.sz. Intézmény megnevezése Jelentkezők létszáma
1. Akli Oktatási Nevelési Központ 7
2. Aklihegyi Oktatói-Nevelési Központ 22
3. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 60
4. Asztélyi Elemi Iskola 10
5. Badalói Gvadányi József Gimnázium 19
6. Barkaszói Líceum 26
7. Batári Elemi Iskola 1
8. Bátyúi Líceum 63
9. Beregdédai Gimnázium 3
10. Beregszászi Mikes Kelemen Líceum 24
11. Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum 23
12. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 72
13. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 35
14. Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium 20
15. Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 10
16. Beregújfalui Gimnázium 19
17. Borzsovai Gimnázium 14
18. Bótrágyi Gimnázium 22
19. Csapi 2. Sz. Széchenyi István Líceum 6
20. Csomai Líceum 5
21. Csongori Gimnázium 32
22. Csonkapapi Gimnázium 29
23. Derceni Líceum 18
24. Eszenyi Bocskai István Líceum 19
25. Fancsikai Líceum 13
26. Fertősalmási Gimnázium 1
27. Forgolányi Gimnázium 17
28. Fornosi Gimnázium 38
29. Gáti Kovács Vilmos Líceum 47
30. Guti Gimnázium 35
31. Gyulai Gimnázium 23
32. Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum 16
33. Homoki Gimnázium 12
34. Huszti Magyar Tannyelvű Gimnázium 49
35. II. RFKMF Szakgimnáziuma 6
36. Izsnyétei Gimnázium 25
37. Jánosi Líceum 3
38. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 83
39. Kaszonyi Arany János Líceum 52
40. Kisbégányi Gimnázium 7
41. Kisdobronyi Líceum 45
42. Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum 41
43. Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum 43
44. Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum 5
45. Munkácsi Római katolikus Szent István Líceum 1
46. Nagybégányi Gimnázium 22
47. Nagyberegi Líceum 22
48. Nagyberegi Református Líceum 47
49. Nagydobronyi Líceum 92
50. Nagydobronyi Református Líceum 14
51. Nagygejőci Gimnázium 21
52. Nagymuzsalyi Líceum 20
53. Nagypaládi Móricz Zsigmond Líceum 34
54. Nevetlenfalui Oktatási-Nevelési Komplexum 29
55. Oroszi Gimnázium 31
56. Palágykomoróci Gimnázium 12
57. Péterfalvai Kölcsey Ferenc Líceum 28
58. Péterfalvai Református Líceum 4
59. Rafajnaújfalui Gimnázium 25
60. Ráti Gimnázium 2
61. Salánki Mikes Kelemen Líceum 16
62. Somi Gimnázium 14
63. Szernyei Gimnázium 51
64. Szürtei Líceum 11
65. Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum 35
66. Tiszaágteleki Gimnázium 10
67. Tiszaásványi Gimnázium 14
68. Tiszabökényi Gimnázium 28
69. Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Komplexum 23
70. Tiszasalamoni Gimnázium 20
71. Tiszaújlaki 2. Sz. Széchenyi István Líceum 24
72. Tiszújhelyi Oktatói-Nevelési Központ 9
73. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium 97
74. Verbőci Líceum 2
75. Viski Kölcsey Ferenc Oktatási Nevelési Komplexum 97
76. Zápszonyi Gimnázium 44
Összesen: 2019

A szombatonként megvalósuló foglalkozások időtartama 4×60 perc, amelyek az alábbi korosztályi és csoportbontásban zajlanak a Tehetségpontokban. A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

3. és 4. osztály külön-külön 5-6. osztály együtt
·         Matematika

·         Magyar nyelv és olvasás

·         Népi kultúra

·         Természetrajz

·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

 

7-8. osztály együtt 9-11. osztály együtt
·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

 

A jelentkezők a választható korosztályi és tantárgyi blokkokban az alábbi eloszlás szerint regisztráltak:

Korosztályi bontás Tantárgyi bontás Létszám
3. osztály Alsós 370
4. osztály Alsós 343
Összesen a 34. osztályban: 713
5-6. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 80
Matematika – Informatika – Fizika 251
Magyar nyelv – Angol nyelv – Ukrán nyelv 161
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 78
Összesen az 5-6. osztályban: 570
7-8. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 155
Matematika – Informatika – Fizika 89
Magyar nyelv – Angol nyelv – Ukrán nyelv 124
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 105
Összesen a 7-8. osztályban: 473
9-11. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 87
Matematika – Informatika – Fizika 49
Magyar nyelv – Angol nyelv – Ukrán nyelv 49
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 78
Összesen a 9-11. osztályban: 263
Összesen: 2019

A foglalkozások 2021. november 6., 2021. november 13., 2021. november 20-án valósulnak meg. Kivételt képez ez alól a Nagyberegi és a Munkácsi Tehetségpontot. A Munkácsi Tehetségpontban ugyanis csak 2021. november 13-án veszi kezdetét a tehetséggondozó munka. A felújítási munkálatok következtében a Tehetségpontnak helyet adó Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum helyett a Munkácsi Szent István Líceumban kerülnek megtartásra az idei foglalkozások. Nagyberegen pedig technikai okok miatt a november 13-i foglalkozások december 4-én kerülnek megtartásra.
A tehetséggondozó programban összesen 237 tanár vesz részt. Tehetségpontonként:

S.sz. Tehetségpont megnevezése Oktatók létszáma
1. Aknaszlatinai 11
2. Bátyúi 14
3. Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11. o.) 16
4. Beregszászi II. (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) (3-4. o.) 7
5. Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.) 12
6. Karácsfalvai 15
7. Kaszonyi 15
8. Kisgejőci 18
9. Mezővári 26
10. Munkácsi 14
11. Nagyberegi 13
12. Nagydobronyi 17
13. Péterfalvai 14
14. Ungvári 29
15. Viski 16
Összesítő 237

Valamennyi Tehetségpontot, az esélyegyenlőség jegyében végzett tehetséggondozó munka érdekében, technikai eszközökkel szereltünk fel, összesen tizenkét millió forint összegben, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közbenjárásának köszönhetően, mely eszközöket 2021. október 20-án adtunk át a Tehetségpontoknak.

Valamennyi gyermek eljutását a Tehetségpontokba szervezett buszokkal oldjuk meg, kísérő tanárok felügyeletével.

A Tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével:
Gyebnár István – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja
Csernicskó István – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke
Soós Katalin – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója