Tomcsányi Hűségdíjjal tüntették ki Molnár Józsefet

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019-ben adományozott első alkalommal  Tomcsányi Hűségdíjat. Az elismeréssel az intézmény azon főállású oktatóját, kutatóját díjazzák, akik legalább két évtizede dolgoznak a főiskolán. A díjat 2021-ben Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője kapta.

Molnár József 1966. október 10-én született az ungvári járási Nagydobronyban. Iskoláit szülőfalujában végezte. 1983-ban érettségizett, majd felvételt nyer a lembergi Ivan Franko Állami Egyetem földrajz karára. A második évfolyam befejezése után kötelező sorkatonai szolgálatra hívták be, így csak két év múlva folytathatta tanulmányait. Az 1990-ben megszerzett geográfusi oklevéllel helyezkedett el egykori alma máterében, mint földrajz szakos tanár. 1995-ben a Nagydobronyi Református Líceumban folytatta a földrajz oktatását. Ugyanebben az évben felvételt nyert a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájába.

1998-tól, a doktori iskola befejezésétől, főállású oktatója, közösség- és tudományszervezője Intézményünknek. 2003-ban a Debreceni Egyetemen megvédte A légnyomási mező szerkezete és módosulása a Kárpát-medence térségébenc. doktori értekezését. E munkáját 2008-ban, az akkori ukrajnai törvényeknek megfelelően, sikeresen honosíttatta a Lembergi Egyetem Doktori Tanácsa előtt. Főbb kutatási területei az éghajlatváltozáshoz, a városi hősziget sajátosságaihoz, Kárpátalja etnodemográfiai viszonyaihoz és a katasztrofális tiszai árvizek kialakulásának vizsgálataihoz köthetők. E témakörökben nagyszámú, különböző rangú tudományos és ismeretterjesztő publikációt jelentetett meg. Ezek közül mintegy 10 monográfia, illetve könyvrészlet, 55 tudományos cikk magyar, angol és ukrán nyelven. Részt vett 40 konferencián, több módszertani kiadványt, oktatási segédanyagot és kutatási jelentést készített. Kutatásvezetőként dolgozott a „Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján” és a „A kárpátaljai magyarok demográfiai jellemzőinek a feltárása” című projektekben. Három nemzetközi földrajzi konferencia szervezőbizottságának volt eddig az elnöke. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának oktatója. Több mint 500 független hivatkozás birtokosa. Tanítványaival rendszeresen részt vesz a kárpátaljai és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

Molnár József több mint 20 éve Intézményünk meghatározó egyénisége. Pályafutása során domináns szerepe volt a földrajz és a turizmus szakok létrehozásában és fenntartásában. 2012-től a Földtudományi Tanszéket, majd annak újraszervezésétől, 2014-től kezdve a Földtudományi és Turizmus Tanszéket vezeti. Munkájára minden szinten a nagyfokú precizitás jellemző. Szigorú vezető, ugyanakkor kitűnő kolléga, segítő ember és barát, akire mindig lehet számítani.

Munkája elismeréseként 2015-ben a Magyar Földrajzi Társaság a Pro Geographia díjjal tüntette ki. 2016-ban a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács „A kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” díjat adományozta számára. 2017-ben megkapta az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérmét, illetve 2018-ban a Vidékfejlesztési Minisztérium Pro Meteorológia emlékplakettjét.

Molnár József kiemelkedő szakmai munkásságának eredményes folytatását kívánva gratulálunk eddigi eredményeihez. A Tomcsányi Hűségdíjjal az intézmény szeretné kifejezni nagyrabecsülését és köszönetét az elkötelezett, nagy hivatástudattal végzett munkájáért.

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!