Tudnivalók a magiszteri képzésre felvételizőknek

Javában tart a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Bárány Bélát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Előző számainkban (Kárpátalja, június 7. és június 14., 908., illetve 909. számok) a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe, illetve a bachelor szintű képzésekre jelentkezőknek igyekeztünk hasznos tudnivalókkal szolgálni. Ezúttal a magiszteri szintű képzésekre, illetve a magyarországi intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre vonatkozó információkat foglaljuk össze.

– Mely szakokon indít magiszteri szintű képzéseket 2018-ban a Rákóczi-főiskola?

– Idén a korábbi évekhez hasonlóan matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, biológia szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre. Külön felhívom a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy intézményünk tanítói szakon is megkapta az engedélyt a felvételi meghirdetéséhez magiszteri képzési szinten.

– Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a felvételi eljárásról?

– Jelentkezni a magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben megszerzett bachelor, szpecialiszt, esetleg más szakokon elért magiszteri szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a választott szaktárgyukból, illetve idegen nyelvből kell írásbeli felvételi vizsgát tenniük. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszakkal azonos mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti vizsgát is tenniük kell. A különbözeti vizsga követelményei megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua).

Jelentkezni a magiszteri szintű képzésekre csak személyesen lehet, a következő dokumentumok benyújtásával:

– a személyi igazolvány eredeti példánya és másolata;

– a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete (az eredeti példány és egy másolat).

Jelentkezni július 12–26. között lehet.

A felvételi vizsgákra, valamint a különbözeti vizsgákra azok esetében, akik nem az alapszakuknak megfelelő magiszteri szintű képzésre jelentkeznek, július 27. és augusztus 3. között kerül sor.

A jelentkezést és a felvételi vizsgákat követően augusztus 6-ig kell kihirdetnünk a magiszteri szintű képzéseken felvételre ajánlottak névsorát.

– Mire kell odafigyelniük azoknak, akik történelem és régészet szakon jelentkeznek magiszteri szintű képzésre?

– Újdonság a történelem és régészet szakon magiszteri szintű képzésre jelentkezők esetében, hogy 2018-ban úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük angol, német, francia vagy spanyol nyelvből. Az eljárást tekintve a külső független értékelés (ZNO) szabályai szerint lebonyolítandó vizsgára július 11-én kerül sor Ungváron.

Bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a magiszteri szintű képzésre jelentkezők ne a tesztközpontokban, hanem intézményünkben tegyenek vizsgát idegen nyelvből:

– azoknak, akik nem tudnak részt venni az egységes felvételi vizsgán olyan betegség miatt, amely szerepel az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján az erre feljogosító kóros állapotokról összeállított nyilvántartásban;

– akik számára az egységes felvételi vizsga teljesítéséhez más különleges feltételek is szükségesek azokon kívül, amelyeknek a biztosítását az Oktatási és Tudományos Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium rendelete előírja a független vizsgaközpontok számára;

– akik 2018. március 31. után fejezik be katonai szolgálatukat.

Az egységes idegennyelv-vizs­ga helyett felvételi megmé­ret­te­tés­re jogosultak július 2–9. között nyújthatják be ez irányú kérelmüket főiskolánkon.

A magiszteri szintű képzésre történelem és régészet szakon a többi szakhoz hasonlóan július 12–26. között lehet jelentkezni személyesen.

Felhívom a jelentkezők figyelmét, hogy a 2018-as felvételi szabályzat magiszteri szintű történelem és régészet képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették július 11-én az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 3-tól van mód. A felvételi vizsgákra november 5–20. között kerül sor.

– Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

– A gödöllői Szent István Egyetem idén is elindítja Beregszászban kertészmérnöki, mezőgazdasági-mérnöki, illetve élelmiszeripari-mérnöki képzését. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot indít a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon hirdetnek meg kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatika, mérnökinformatika és szociálpedagógia.

Valamennyi felsorolt képzésre a jelentkezők külső független tesztelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek.

A Károli Gáspár Református Egyetem magyar mint idegen nyelv szakos pedagógusképzésére valamely, az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakon szerzett bachelor szintű oklevél birtokában lehet jelentkezni.

(hk)