Tudományos Tanács és összmunkatársi értekezlet a Rákóczi-főiskolán

Megtartotta soron következő ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa december 22-én. Az alkalommal egyidejűleg össztanári és összdolgozói értekezletet is szerveztek. Az értekezlet évzáró jellegű volt.

Első napirendi pontként a tudományos címek odaítéléséről döntöttek. A Tudományos Tanács három tanár – Bárány Béla, Filológia Tanszék, Molnár Ferenc, Történelem és Társadalomtudományi Tanszék, és Szilágyi Iván, Pedagógia és Pszichológia Tanszék – docensi címért benyújtott dokumentumcsomagját fogadta el.

Ezt követően a Felvételi Bizottság tartotta meg félévi összegző, értékelő beszámolóját. Egyúttal sor került a Felvételi Bizottság működési szabályzatának és személyi összetételének elfogadására.

Ezután a főiskola egyes szabályzatainak módosításáról szavazott a Tanács, beleértve a következő évi felvételi csomagot, az Apellációs Bizottság szabályzatát, valamint a Szaktárgyi Bizottság szabályzatát.

A vizsgaidőszak előkészítéséről Pilip Tímea, a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály vezetője tájékoztatta a jelenlévőket.
Szakál Imre, az intézmény oktatási és módszertani tanácsának vezetője az oktatói elégedettségmérés szabályzatáról számolt be. A Tudományos Tanács jóváhagyta az előterjesztett kérdőívet, valamint döntött a 2022-2023-as tanév záróvizsgáinak rendszeréről, egységességéről.

Az idén elsőként bevezetett fakultatív tantárgyak választásának tapasztalatait a Filológia Tanszék, valamint a Pedagógia és Pszichológia Tanszék képviselői összegezték. Értékelésük alapján a sport és a nyelvtanulás kategóriái kiemelkedő érdeklődést váltottak ki a hallgatók körében.

A 2021-2022-es tanév II. félévének szerkezetét Rácz Béla rektorhelyettes ismertette. A Tanács egyöntetűen jóváhagyta a tervezetet.
A főiskola tudományos évkönyve, a Limes 2021-es (VIII. évfolyam) számának, valamint a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék által előterjesztett monográfia megjelenését a Tanács szintén támogatta és kiadásra javasolja. További, a tanszékek által benyújtott módszertani kiadványok megjelentetéséről is döntöttek.

A napirendi pontok végén a főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tartott beszámolót Fodor Gyula rektorhelyettes.

Az oktatói teljesítményértékelés során kimagasló eredményeket elért oktatókat – Gál Adélt, Váradi Natáliát, Pallay Katalint és Bárány Erzsébetet – okleveles elismerésben részesítette a Tudományos Tanács és a Rákóczi-főiskola vezetősége.

Az értekezlet filmvetítéssel ért véget. Az intézmény fennállásának 25. évfordulója alkalmából készített Tölgyfa. 25 éves a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola című dokumentumfilm premierjét tekinthették meg a résztvevők.

G. A.