Tudományos Tanács és össztanári értekezlet a Rákóczi-főiskolán

Megtartotta soron következő ülését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola Tudományos Tanácsa. A Tanáccsal egybekötve került sor a tanévet megelőző össztanári értekezletre is.

A megbeszélés során számos napirendi pontot vitattak meg a jelenlévők, valamint a tanévet és a félévkezdést érintő kérdésekről született döntés.

Elsőként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára tájékoztatta a jelenlévőket a Tanácsban történt személyi változásokról. Ezt követően Buda Zsuzsanna, a Tanulmányi és Karrierkövetési Osztály vezetője számolt be az előző tanév lezárásáról. A diákok beiratkozásáról és a felvételi eljárás jelen állásáról Sztojka Miroszláv, a főiskola Felvételi Bizottságának felelős titkára és Kóré Dóra, a Szakkgimnázium Felvételi Bizottságának titkára tartottak beszámolót.

A továbbiakban a Tudományos Tanács elfogadta a Rácz Béla, rektorhelyettes által előterjesztett és módosított, a tanév kezdésével kapcsolatos dokumentumokat, melyek többek között a képzési programokat, a tanterveket és a választható tárgyak listáját, a félév szerkezetét tartalmazták. A Tudományos Tanács tagjai egyöntetűen jóváhagyták a bemutatott dokumentumcsomagot.

Fodor Gyula rektorhelyettes a főiskola tanárainak tudományos tevékenységét értékelve új módszertani kiadványok megjelentetését indítványozta, melyet a tanács tagjai egyöntetűen elfogadtak.

Molnár Andrea, a Rektori Titkárság vezetője ismertette a következő tanév rendezvénytervét. Az intézmény előtt álló akkreditációs feladatokat Szilágyi Iván, osztályvezető mutatta be.

Az intézmény oktatóinak teljesítményértékeléséről Szakál Imre, a főiskola oktatási-módszertani tanácsának vezetője beszélt, kihangsúlyozva a tanári teljesítmények pontozását, és annak szükségszerűségét. Az előző tanévben először alkalmazott hallgatói kompetenciamérésről és következő félévben esedékes kompetenciamérés részleteiről is szólt.

A tanárok értékelésének szükségszerűségét – mely egyben egy motivációs csomagként is szolgál minden oktatónak, és a szerződéskötéseik alapját képezi – Rejplik Gabriella, a személyzeti osztály vezetője is hangsúlyozta.

Az intézményben végbemenő infrastrukturális változásokról, bővítésekről Orosz Ildikó elnök tájékoztatta a jelenlévőket.

A főiskola tudományos folyóirata, az Acta Academiae Beregsasiensis című kiadvány újraindításáról Moca Andrij jogász osztotta meg információit.

Az Apáczay Csere János Könyvtár tevékenységéről és átalakításáról, valamint a tudományos munkák digitalizálásáról Szamborovszkyné Nagy Ibolya könyvtárigazgató számolt be.

A tantestület eredményes ülést zárt.

G.A.