Új docensek a főiskolán: gratulálunk

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Minősítő Bizottságának soros ülését február 9-én tartották Kijevben, melynek keretében 380 főnek a tudományok doktora, 799 személynek a tudományok kandidátusa, 393 oktatónak pedig a PhD fokozatot ítélték oda. Ugyanezen az ülésen szavazott a bizottság a professzori és docensi címek odaítéléséről is: 297-en érdemelték ki ezúttal a professzor, 835-en pedig a docens címet.

Nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy a 835 frissen kinevezett docens közül hárman a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai. Beregszászi Anikó és Lőrincz Marianna a Filológiai Tanszék docense, Sztojka Miroszláv pedig a Matematika és Informatika Tanszék docense címet nyerte el Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2021. február 9-én kiadott 157. számú rendelete értelmében.

Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2016. január 14-én 3. számmal kiadott rendeletével jóváhagyott hivatalos dokumentum szerint a docens cím megszerzésének követelményei: magas szinten folytatott oktatási tevékenység; PhD vagy tudományok kandidátusa fokozat; legalább egy nemzetközi tudományos konferencia részvétel; továbbképzés az Európai Unió valamely államában; legalább 5 éves felsőoktatási intézményi munkaviszony; minimum egy olyan tudományos publikáció, amely szerepel a Scopus és/vagy Web of Science nemzetközi tudományos adatbázisban; idegen nyelvből tett legalább B2 szintű nyelvvizsga.

Beregszászi Anikó, Lőrincz Marianna és Sztojka Miroszláv mindegyik követelménynek megfelelt, és így megérdemelten ítélte nekik oda Kijevben Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Minősítő Bizottsága a docens címet. Mindhármuknak gratulálunk!