Új főiskolai lelkészt mutattak be Beregszászban

November 24-én a 10 órai istentisztelet alkalmával bemutatták és köszöntötték Margitics Jánost és feleségét, Margitics Erikát a beregszászi református templomban. A városban 2006. szeptember 1-jétől működik főiskolai lelkészet. Az elmúlt évek során több lelkész is betöltötte ezt a pozíciót. Most a Kárpátaljai Református Egyház vezetősége által kinevezett Margitics házaspár feladata a beregszászi református fiatalok lelki vezetése és támogatása.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint a megyei tanács oktatási és kulturális bizottságának az elnöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Maksai Attila lelkész, valamint a görögkatolikus egyház képviseletében Marosi István atya.

Az istentiszteleten a prédikációt Margitics János lelkésztől hallhattuk, aki Máté evangéliumának 25. fejezetéből ragadott ki egy részt, a tíz szűz példabeszédét, és hangsúlyozta, hogy nem szabad kényelmesen lecsuknunk szemünk és felkészületlenül várnunk az Isten eljövetelét: „Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát” – mondta.

Margitics János és Erika ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy feladatukat legjobb tudásuk szerint fogják végezni, és összedolgozva a főiskola tanáraival a fiatalok lelki növekedésének segítői lesznek.

Ezt követően Orosz Ildikó rektor asszony köszöntőjében elmondta, hogy egy pedagógus munkájában mennyire fontos a hit és a hitelesség. Kiemelten itt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ami Kárpátalja egyik magyar végvára, s mint ilyen, itt többet kell teljesíteni. Főleg akkor, ha a hit az, amit át akarunk adni az ifjúságnak. „Mert a tudomány, amit az intézményünkben szereznek, az sokféleképpen felhasználható, de a tudás mellé igen fontos, hogy keresztényi szeretetet is kapjanak a fiatalok” – mondta a rektor asszony.

Zán Fábián Sándor Isten áldását adta a főiskolai lelkészekre és munkásságukra a jövőben. Majd a hívek gyülekezetét is megáldva az istentisztelet végén mindenki Isten igéjével a szívében térhetett haza.

Kopinczu Krisztián