Újabb „Scopusos” publikációk

A modern felsőoktatásban és kutatásban az oktatók és kutatók tudományos teljesítményét konkrét tudománymetriai mutatók alapján értékelik. A tudománymetria célja a különböző tudományterületeken tevékenykedő oktatók és kutatók eredményeit összehasonlítható számokkal (tudománymetriai mutatókkal) jellemezni. A tudományos teljesítményt elsősorban annak hatása (például az egyes közleményekre érkezet külső független hivatkozások száma), a tudományos közlemények száma és ezek megjelenési helye, illetőleg a publikációt közlő folyóirat vagy kiadó nemzetközi presztízse alapján mérik. Az ukrajnai felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók tudománymetriai értékelésében az olyan közleményeket értékelik magasra, amelyek bekerülnek a Web of Science és/vagy a Scopus nemzetközi tudományos adatbázisokba.

Az 1904 óta megjelenő Magyar Nyelv (https://www.c3.hu/~magyarnyelv/) folyóirat 2011 óta szerepel a Scopus adatbázisban (https://www.scopus.com/sourceid/5800222692). A folyóirat legfrissebb, idei harmadik számában (https://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-3/tartalom_MNy_20-3.htm) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének oktatói két közleményt is megjelentettek.

Beregszászi Anikó és Csernicskó István Nyelvpolitika: harc a hatalomért című tanulmánya (https://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-3/BA_CsI_MNy_20-3.pdf) a 2019-ben elfogadott ukrajnai államnyelvi törvény nyelvpolitikai vonatkozásait elemzi. Dudics Lakatos Katalin írása pedig (https://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-3/Dudics_Lakatos_MNy_20-3.pdf) a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben bekövetkezett szemléletváltás pozitív, illetőleg az új magyar nyelv tankönyvek várhatóan negatív következményeiről szól.