Ülésezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Minőségbiztosítási Tanácsa

2022. december 12-én megtartotta soros értekezletét a főiskola Minőségbiztosítási Tanácsa.

A tanácstagok meghallgathatták az oktatói-kutatói teljesítményértékelés eredményeiről szóló beszámolót, majd megvitatták az oktatók és hallgatók körében végzett elégedettségmérés megszervezéseinek kérdéseit. Napirendre került a képzési programok és a mintatantervek felülvizsgálatának és frissítésének ügye. A tanács döntött továbbá az oktatók által benyújtott módszertani kiadványok Tudományos Tanács elé terjesztéséről.

This slideshow requires JavaScript.