Ülésezett a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2021. október 5-én tartotta soron következő ülését. Az ülésen a 2021/2022-es tanév első félévének programjait, tevékenységét tárgyalták és hagyták jóvá a tanácstagok. Többek között döntés született a Soós Kálmán ösztöndíjprogram odaítéléséről, amely három alprogramot foglal magába:

1) Kárpátaljai Vándoregyetem

2) A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

3) Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Kárpátaljai Vándoregyetemre olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezhettek, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.

A Vándoregyetem előadásai 2021. november 15-én a beregszászi, 2021. november 17-én pedig az ungvári helyszíneken hangzódnak el, Történelem- és Társadalomtudományi, valamint Természettudományi szekciókban. A hét szakember, akik a tanács döntése értelmében lehetőséget kapnak kutatásaik bemutatására, az alábbi témákban tartanak előadásokat:

Dr. Braun László: A hegyvidéki akció sajátosságai

Dr. Csatáry György: II. Rákóczi Ferenc emlékhelyei Kárpátalján

Dr. Kohut Erzsébet: A Leucojum vernum L. populációja vizsgálatának eredményei a Peresben

Dr. Kucsinka Katalin: Matematika a képzőművészetben

Dr. Szamborovszkyné Nagy Ibolya:   A „kesztyűs kéz” politikája, szovjetesítés és kontraszelekció. Szovjet egyházpolitika Kárpátalján a késősztálinizmus időszakában

Dr. Sztojka Miroszláv: Matematikai tanulási nehézségek vizsgálata

Dr. Váradi Natália: Beregszász és környéke a Hruscsov érában

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram másik alprogramja: A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése, melyre 5 pályázat érkezett be. A benyújtott pályamunkák elbírálására és értékelésére a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács kijelölte azokat a szakembereket, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat értékeljék, opponálják, véleményezzék.

A pályázók csak olyan oktatási jegyzetet nyújthattak be, amelyek elősegítik a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem kerültek publikálásra.

Az alprogram harmadik része a Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása, melyre 36 pályamunka érkezett be. Az alprogramra olyan magyar nemzetiségű diákok pályázhattak, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A tanácsülésen további napirendi pontként szerepelt a XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája és a 2022. május 12-i Tudományos Vitadélután részleteinek megbeszélése.

A Soós Kálmán ösztöndíjprogramot a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A pályázók hamarosan értesítést kapnak az ösztöndíjak odaítélését illetően, akiknek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vezetősége és munkatársai ezúton is gratulálnak!

 

Váradi Natália, GENIUS” Jótékonysági Alapítvány