Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa április 20-án tartotta soron következő ülését.

A rendezvény hagyományteremtő céllal, kulturális programmal vette kezdetét. Lévai Aliz Mária, a Filológia Tanszék IV. évfolyamos magyar szakos hallgatója és Szabó Katalin, a magiszteri képzési szint II. évfolyamos magyar szakos hallgatója bemutatta a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi Pályázaton elismerésben részesülő pályamunkáját.

Ezt követően a tanács első napirendi pontjaként Berghauer Sándor, a Tudományos Tanács titkára a tanács határozatainak, illetve az elnök és rektor rendeleteinek végrehajtásáról szólt. Felszólalásában külön hangsúlyozta az aktuális feladatokra vonatkozó rendeletek végrehajtását és azok határidejét.

A tanácsülés soron következő napirendi pontja a tudományos címek odaítélése volt, melyet Fodor Gyula rektorhelyettes terjesztett elő. A jelenlévők Lőrincz Marianna, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport oktatójának professzori, illetve Csatáry György, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék vezetőjének docensi címéről szavazott.

This slideshow requires JavaScript.

A továbbiakban Bacsó Róbert, a Számvitel és Auditálás Tanszék vezetőjének Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa Fiatal kutatók – tudományok doktora ösztöndíjra jelöléséről döntöttek a jelenlévők.

A következőkben Tóth Attila, a II. RF KMF Felvételi Bizottságának felelős titkára vezetésével jóváhagyták a 2023-as év Felvételi Szabályzatát. Majd szintén az ő koordinálásával elfogadásra kerültek az Apellációs bizottság, illetve a Szaktárgyi bizottság szabályzatai és összetétele.

Ezt követően Rácz Béla rektorhelyettes a 2022/2023-as tanév második félévének szerkezet-módosításáról, majd a Főiskola egyes szabályzatainak módosítására és kiegészítésére tett javaslatot, valamint irányításával elfogadták a záróvizsga bizottságok összetételét, időpontjait.

Következő napirendi pontként Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke a Kárpátaljai Magyar Líceum létrehozásáról szólt. Kiemelte, hogy kidolgozásra került intézményünk gyakorló iskolai hálózatának megvalósítása, melynek célja Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vidékein profil szerinti líceumok megteremtése, amelyekben különböző szakmák elsajátítására kerülhet sor.

A továbbiakban Molnár József, a Földtudományi és Turizmus Tanszék vezetője az „Acta Academiae Beregsasiensis Geographica at Turistica” tudományos folyóirat elindításáról adott tájékoztatást.

This slideshow requires JavaScript.

Az ülés utolsó szakaszában Fodor Gyula rektorhelyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató-kutató munkatársainak továbbképzéseiről és szakmai előmeneteléről tájékoztatta a jelenlévőket. Kifejtette, hogy 6 tanszék képviseletében 33 kolléga vett részt továbbképzésen és mobilitási programokban az elmúlt időszakban.

Kurmay Anita