Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Tudományos Tanácsa közgyűlést tartott február 24-én az intézmény átriumában.

A résztvevőket Orosz Ildikó, a főiskola elnöke köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat, amelyet a tanács tagjai egyöntetűen elfogadtak.

A főiskola tudományos tanácsának tagjai az alábbi beszámolókat hallgatták meg és fogadták el:

• A Tudományos Tanács munkaterve a 2020/2021-es tanév II. félévére.
• Egyes főiskolai munkatársak külföldön megszerzett tanulmányi és tudományos fokozatának és tudományos címének egyenértékűségének megállapítása.
• Beszámoló a 2020/2021-es tanév első félévének vizsgaidőszakának eredményeiről.
• A szakok, szakirányok és képzési programok akkreditálásáról és licenzálásáról.
• A főiskola nemzetközi intézményi akkreditációjának menetéről.
• A tanszékek és kutatóközpontok kutatási irányvonalának jóváhagyása.
• Az Oktatási és Módszertani Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata.
• Szabályzat a Rákóczi‐főiskola hallgatóinak és oktatóinak mobilitási programokban való részvételéről.
• Szabályzat a szabad tantárgyválasztás rendjéről a Rákóczi‐főiskolán.
• Az új diplomaformák jóváhagyása.
• A hallgatói véleményezés eredményeinek áttekintése.
• A II. RFKMF felkészültsége a 2020/2021 tanév II. félévére az adaptív karantén körülményei között.
• A II. RFKMF Szakgimnáziumának felkészültsége a 2020/2021 tanév II. félévére az adaptív karantén körülményei között.
• A II. RFKMF eseménytervezete a 2021-es évre.
• A II. RFKMF legmagasabb kitüntetésének (Rákóczi-díj) jelöléséről.
• A tanszékek által előterjesztett Főiskolai Tudományos Tanács jóváhagyását igénylő dokumentumok.
• A 2020/2021-es tanév második félévének szerkezet-módosítása.
• Módszertani kiadványok jóváhagyása.