Választottak a számviteles hallgatók

A főiskola Számvitel és adóügy szak alapképzés, melynek 4 éve alatt 240 kreditet kell teljesíteni a hallgatóknak. Ebből 180 kredit normatív tárgy, melyet kötelezően teljesíteni kell a szakma általános ismereteinek és szakirányának megfelelően, viszont 60 kredit un. választható tárgy, melyet a hallgatók önálló választása alapján dönthetnek el.

2021. február 19-én a Számvitel és Auditálás tanszék tájékoztatót tartott a hallgatói számára, hogy egyes évfolyamokon a következő tanévre nézve milyen tárgyak közül lehet a választást megejteni. Értelemszerűen a számviteles hallgatók közül az 1-3. évfolyam jelent meg.

A Számvitel és Auditálás tanszék ezáltal eleget tett a törvényi előírásoknak és lehetőséget teremtett arra, hogy a hallgatók önállóan, felelős felnőtt emberként döntést hozzanak, s így felkészüljenek az életre, a munkahelyi és vállalkozói döntéshozatali helyzetekre.

Számvitel és Auditálás Tanszék