Várja a jelentkezőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma!

A 2020. évi felvételi eljárás némileg eltér a korábbi években megszokottól, ezért Kóré Dórát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma (II. RF KMF SZG) Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat azon diákok számára, akik idén fejezték be az iskolát, és intézményükben szeretnék folytatni tanulmányaikat.

– Milyen szakokra és kiket várnak a Szakgimnáziumba?

– A Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma emelt szintű szakképzést kínál a továbbtanulni szándékozóknak a következő szakokon:

  • óvodapedagógia,
  • szociális munka,
  • számvitel és adóügy,
  • alkalmazott matematika,
  • turizmus.

Képzéseinkre egyaránt jelentkezhetnek az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkező diákok.

– Mire készüljenek azok, akik az általános iskola befejezése után felvételiznek?

– Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők (azok a diákok, akik befejezték a 9. osztályt) június 30. és július 13. között nyújthatják be jelentkezési kérelmüket elektronikusan vagy személyesen. A felvételiző diáknak ehhez ki kell töltenie a felvételi kérelem nyomtatványát, amelyet a II. RF KMF honlapján teszünk közzé (kmf.uz.ua), és csatolnia kell hozzá az alábbi okiratok jó minőségű másolatait:

  • személyi igazolvány és a hozzá tartozó lakcímbizonylat (azoktól a jelentkezőktől, akik 2020. január 1-je után töltik be a 14. életévüket, a keresztlevelet is elfogadják);
  • hadkötelesek esetében katonakönyv vagy sorkötelesi könyvecske (azoknak, akik betöltötték 16. életévüket) a hadkiegészítő parancsnokságról;
  • a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok, melyek alapján a jelentkező kérelmét benyújtja, és azok mellékletei (bizonyítvány és annak melléklete);
  • 4 db 3×4 cm-es színes okmányfotó.

Fontos, hogy aki a jelentkezéshez szükséges okmányokat elektronikus formában szeretné benyújtani, annak a kitöltött kérvényt és a csatolt dokumentumokat mindenképpen alá kell írnia, mert csak így hitelesek. Aláírhatják az okmányokat a hagyományos módon, azaz kézzel, de elektronikus aláírást is alkalmazhatnak. Ilyenkor a dokumentumokat szkennelt formában kell elküldeni.

– Mikor kezdődnek a felvételi vizsgák az általános iskolai végzettség alapján jelentkezők számára?

– Az Oktatási és Tudományos Minisztérium jelenleg hatályos szabályzata alapján a felvételi vizsgákra július 14–21. között kerül sor. A jelentkezőknek két felvételi vizsgán kell megfelelniük: az egyik megmérettetés minden szak esetében tollbamondás ukrán nyelvből, a másik vizsgát egy közismereti tárgyból kell tenniük, amelyet a felvételiző által választott szaktól függően intézményünk határoz meg. A számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmusnál a földrajz, a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakokra jelentkezőknél pedig a magyar és világirodalom. A felvételi vizsgatárgyak követelményei elérhetők honlapunkon: kmf.uz.ua.

– Mi az eljárás azok esetében, akik a középiskola elvégzése után szeretnének jelentkezni az emelt szintű szakképesítés keretében meghirdetett szakokra?

– Az érettségivel, vagyis a 11. osztály befejezése után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat. Ők a 2020. évi külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával jelentkezhetnek a szociális munka, alkalmazott matematika, valamint számvitel és adóügy szakokra. Valamennyi szak esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek. A 2020-as felvételi szabályzat értelmében a második benyújtandó tanúsítványt a szociális munka szak esetében három tárgy közül választhatja meg szabadon a jelentkező: az Ukrajna történetéből, matematikából vagy idegen nyelvből szerzett szertifikátok valamelyikét fogadjuk el. Ugyanakkor a számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakokon egyedül a matematikából szerzett szertifikát fogadható el.

Felhívnám a figyelmet, hogy az emelt szintű szakképzés második évfolyamára csak elektronikusan lehet jelentkezni, azaz a felvételizőknek augusztus 1-jétől regisztrálniuk kell felhasználói fiókjukat az országos elektronikus jelentkezési rendszerben, a ez.osvitavsim.org.ua című honlapon.

– Milyen adatokat szükséges megadni a felhasználói fiók regisztrációjához azon diákok számára, akik a 11. osztály elvégzése után jelentkeznek a második évfolyam megüresedett helyeire?

– A felhasználói fiók regisztrációjához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél és melléklete adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a felhasználói fiókba a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányfotónak a szkennelt változatát. Amikor elkezdődik a felvételi kérelmek benyújtásának időszaka (a pontos dátumról a későbbiekben adunk tájékoztatást, mivel az erre vonatkozó rendelet még nem lépett hatályba), elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet, azaz a felhasználói fiókon keresztül ki kell választani azt a szakot, amelyre a felvételiző jelentkezni szeretne.

Felhívom a felvételizők figyelmét, hogy a felhasználói fiók regisztrációjának és az elektronikus jelentkezési kérelmek benyújtásának megkönnyítése érdekében a Rákóczi-főiskola felvételi irodája konzultációs központot hoz létre, ahol a jelentkezők segítséget kaphatnak felhasználói fiókjuk megnyitásához és a felvételi jelentkezéshez szükséges okiratok feltöltéséhez.

Befejezésül szeretném felhívni a jelentkezők figyelmét, hogy a felvételi eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésben egyedül a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának 2020. évi felvételi szabályzata (kmf.uz.ua) tekinthető minden részletre kiterjedő és az esetleges panaszok, jogorvoslati lehetőségek szempontjából is mérvadó dokumentumnak.

(hk)