Záróvizsga a Földtudományi és Turizmus Tanszéken

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének BsC képzésében résztvevő földrajz szakos hallgatói 2021. június 8-án számoltak be eddig szerzett szakmai tudásukról. Az államvizsgát egy hattagú bizottság fogadta, melynek elnöke Volodimir Monasztirszkij, a lembergi Ivan Frankó Nemzeti Egyetem Földrajz Kara Turizmus Tanszékének docense.

A záróvizsgát minden hallgató sikeresen teljesítette. Gratulálunk eddigi eredményeikhez és további sikereket kívánunk a jövőben.

A vizsga után a FTT földrajzi munkabizottsága szakmai megbeszélést tartott az oktatási program és a tanterv tökéletesítése témakörében. Ennek keretében Volodimir Monasztirszkij idézte a közismert latin mondást, miszerint: „Patria decore civibus educantis”, azaz „A művelt polgárok a haza díszei”, és ennek fényében törekednünk kell a hallgatói létszám növelésére, melynek érdekében célszerű intenzívebb felvételi kampányt folytatni a potenciális jelentkezők körében a megye iskoláiban. A szakmaiság elmélyítése érdekében az elnök javasolta szakirányú bizottságok (pl. természeti földrajz, társadalomföldrajz) létrehozását a tanszéken.

A fenti gondolatmenethez csatlakozva, Borovszkij István, a Nagydobronyi Református Líceum földrajztanára, mint az oktatási folyamat érdekeltje (stakeholder), arra hívta fel a figyelmet, hogy a munka fontos része a továbbtanulás iránti igény felkeltése a középiskolai tanulókban. Ez a feladat az általános iskolai és a felsőoktatásban dolgozó oktatók együttes erőfeszítését igényli.

Gergely Lívia,

Földtudományi és Turizmus Tanszék