A “Bachelor” szint írásbeli felvételi feladatainak témakörei 2020

A Bachelor képzési szint I. évfolyamára speciális feltételek alapján (lásd VIII fejezet, Felvételi szabályzat) jelentkező diákok a felvételi verseny során a Felvételi szabályzat 4. sz mellékletében meghatározott versenyvizsgákkal összhangban a külső független értékelés programjának követelményeit kell, hogy teljesítsék (lásd https://testportal.gov.ua).