• Kiadványaink
  • Az Ungvári Úrbéri Bíróság településenkénti iratanyaga 1772-1918/44