Az Örökségünk Könyvtára című könyvsorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020 folyamán indította útjára a kárpátaljai magyar közösség kultúrájának ápolása és a magyar kultúrának az ukrán nemzet tagjai körében történő bemutatása, népszerűsítése céljából. A könyvsorozat keretében Kárpátalja történetéhez, tudományos és kulturális életé- hez kapcsolódó, korábban már közreadott kiadványok vagy akár eddig csak kézirat formá- jában elérhető művek kerülnek újrakiadásra, illetve első megjelentetésre magyar és ukrán nyelven. Jelen kiadvány – amely a könyvsorozat negyedik kötete – Soós Kálmán Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben (Az 1664–1670. évi főnemesi összeesküvés) című – 1993-ban a moszkvai Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében a történelemtudományok kandidátusa tudományos fokozat meg- szerzése céljából megvédett – orosz nyelvű disszertációjának a magyar nyelvű fordítása.

Kiadásra előkészítette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke.

A könyvsorozat szerkesztőbizottsága:
A szerkesztőbizottság elnökei: dr. Orosz Ildikó, PhD, docens (a II. Rákóczi Ferenc Kár- pátaljai Magyar Főiskola elnöke) és prof. dr. Csernicskó István, DSc (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora)

A szerkesztőbizottság alelnöke: dr. Fodor Gyula, PhD, docens (a II. RF KMF tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese)

Felelős szerkesztő: Dobos Sándor (a II. RF KMF Kiadói Részlegének vezetője)

Szerkesztőbizottsági tagok: dr. Kész Barnabás, PhD (Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék), Hutterer Éva (Pedagógia és Pszichológia Tanszék), dr. Kucsinka Katalin, PhD (Matematika és Informatika Tanszék), dr. Kohut Erzsébet, PhD (Biológia és Kémia Tan- szék), dr. Gönczy Sándor, PhD (Földtudományi és Turizmus Tanszék), prof. dr. Kiss Éva (Számvitel és Auditálás Tanszék), Csordás László (Filológia Tanszék), dr. Kolozsvári István, PhD (Fodor István Kutatóközpont), Máté Réka (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont) és dr. Molnár D. Erzsébet, PhD (Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)

Szerző:
Soós Kálmán

Magyar nyelvre fordította:
dr. Kész Barnabás, PhD és dr. Braun László, PhD

A magyar nyelvű fordítás szövegét szerkesztette, a szövegközi és végjegyzetes hivatkozásokat lábjegyzetes hivatkozásokra átdolgozta:
dr. Csatáry György, PhD, Dobos Sándor és dr. Molnár D. Erzsébet, PhD

Műszaki szerkesztés és tördelés: Orbán Melinda

Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó

Borítóterv: Vezsdel László. A borítón a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított a Wesselé- nyi-féle összeesküvés mártírjait és kivégzésüket megörökítő festményről készített fénykép- felvétel látható, mely az ingyenes és szabadon felhasználható képeket tartalmazó honlapok- ról (Wikipédia, Wikimédia Commons) került letöltésre.

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel: Dobos Sándor (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlegének vezetője)

A kiadvány nem kereskedelmi, nem jövedelemszerzési és jövedelemfokozási célból, hanem a magyar kultúra ápolása, megőrzése és népszerűsítése céljából került kiadásra.

Az Örökségünk Könyvtára című könyvsorozat negyedik kötetének elkészítését és megjelentetését az MTA Domus Kuratóriuma támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kos- suth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-7868-70-4 (Könyvsorozat)

ISBN 978-617-8046-56-9                                                    

© Soós Kálmán örököse, 2022
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022