„Így maradok meg hírvivönek…”

In memoriam Soós Kálmán
Tanulmányok Soós Kálmán emlékére

A tanulmánykötet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke egykori vezetőjének, az intézmény későbbi rektorának emlékére – egykori kollégái, tanítványai, a tanszék oktatóinak és végzőseinek máshol eddig nem publikált tudományos kutatási eredményeit tartalmazza. A munkák zöme Kárpátalja múltjával és/vagy jelenével foglalkozik. A vidék történetére vonatkozó levéltári források feltárása fontos eleme szűkebb pátriánk múltjának megismeréséhez, ugyanis a történeti források hiánya okozza a legtöbb félremagyarázást a terület történetével kapcsolatba.
A kiadványt Kárpátalja múltja és jelen iránt érdeklődők széles körének ajánljuk.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék,
ill. a Lehoczky Tivadar Intézet műhelyében.

Szerkesztette: Szamborovszkyné Nagy Ibolya
A kiadásért felel: Orosz Ildikó, Szikura József
Korrektúra: a szerzők
Tördelés: Lukács Attila
Borítóterv: Lukács Attila és Szamborovszkyné Nagy Ibolya

Nyomdai munkák:
PoliPrint Kft., Ungvár, Turgenyev u. 2.
Felelős vezető: Kovács Dezső

© Szamborovszkyné Nagy Ibolya, 2012
© A szerzők, 2012

ISBN 978-966-2595-22-2