A kötetben a 2017. november 16-án Beregszászban megtartott „Indivisibiliter ac Inseparabiliter” – „Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” című tudományos konferencián elhangzott előadások írott változatai kaptak helyet. A tudományos fórumot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke szervezte a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából. A kiadványt a történész kollégáknak és a téma iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Kiadói Részlegének, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének
és Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának műhelyeiben.

Szerkesztette:
Szakál Imre (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Az előszót írta:
Csatáry György (II. RF KMF, Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont)
Lektorálta:
Orosz István akadémikus, professor emeritus (Debreceni Egyetem)

Korrektúra: G. Varcaba Ildikó
Tördelés: Lukács Attila, Tótin Viktória, Dobos Sándor
Borítóterv: Lukács Attila
ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

 

A kiadásért felelnek:
Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Dobos Sándor (II. RF KMF, Kiadói Részleg)

Az előadások írott változatainak a tartalmáért a szerzők a felelősek.

A kötet megjelenését támogatta
a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács.

Kiadó: „RIK-U” Kft.
88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua
Nyomdai munkák: Kálvin Nyomda
90202 Beregszász, Kossuth tér 4. E-mail: kalvin.nyomda@gmail.com

ISBN 978-617-7692-17-0

© A szerzők, 2018
© Szakál Imre, 2018
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2018