A kötetben bemutatásra kerül a magyarországi reformáció korszaka, különös tekintettel a mai Kárpátalja területére vonatkozóan. A szerző elemzi a XVI. századi politikai gazdasági viszonyokat, és emberi tényezőket, amelyek lehetővé tették az új tan terjedésének és kiteljesedésének körülményeit. Az országban uralkodó állapotok, a két király, a szultán és az erdélyi fejedelemség viszonya kihatással voltak a reformáció gyors terjedésére a magyar lakosság között. A második fejezet a vidékünkön kialakult református központokat valamint a nagybirtokosság szerepét vázolja ebben a folyamatban. A kötet harmadik része a reformáció hatásait tárgyalja a helyi szláv lakosságra vonatkozóan.

Ajánljuk kutatóknak, történészeknek és vidékünk múltja iránt érdeklődőknek.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának műhelyében,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának támogatásával.

Szerző: Soós Kálmán
Szerkesztette: Csatáry György
Lektorálta: Radvánszky Ferenc
Borítóterv: Dobos Sándor, Szakál Imre

Korrektúra: Huszti-Kacsur Andrea
Tördelés: Dobos Sándor
ETO-besorolás: Illés Enikő, Gönczy Katalin
A kiadásért felel: Orosz Ildikó