Curriculum vitae
Publikációk

Методичні видання:

Berghauer-Olasz Emőke: Rajzvizsgálat és szociometria együttes alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. / Можливості комбінованого застосування аналізу малюнку та соціометрії в педагогічній практиці. /Oktatási segédanyag. Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében./ Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. /(32 oldal terjedelemben). Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Oktatási segédanyag. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

 

Статті:

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak  feltáró módszere. «Можливості досліджння соціальних зв’язків методом кінетичного шкільного малюнку». //(Eds: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva, Pallay Katalin): A köz-és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európában az oktatási reformok tükrében. 2019. Tanulmánykötet. 31-41. pp. УДК 061.3 (477.87), ISBN 978-617-7692-33-0

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében. A Mentál Fészek főiskolai mentálhigiénés támogató csoport. Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. Група підтримки психічної гігієни інституту „Mentál Fészek”. Szakdolgozat. Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológiai Intézet. Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak, Budapest, 2018.

Бергхауер-Олас Е. Л. Приховані соціальні зв’язки учнів початкових класів. ДИПЛОМНА РОБОТА. ОКР «Магістр». МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Кафедра психології. 2017.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Інноваційний метод аналізу соціальних зв’язків – Кінетичний малюнок школи. In: «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості.» Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 15-16. 01.2016. 82-86. pp.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Історія розвитку проективного рисункового тесту. In: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук. » Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Київ, 05-06. 02.2016. 125-130.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: Társas kapcsolatok vizsgálati lehetőségei kinetikus iskolarajzzal. / Можливості дослідження соціальних зв’язків за допомогою методу кінетичного шкільного малюнку./ In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. (Eds: Berghauer-Olasz, E. – Greba, I. – Hutterer, É. – Pallay, K.). Tanulmánykötet, Beregszász. 80-89.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. /Кінетичний малюнок школи, як можливий метод аналізу спільноти./ Дисертація/Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem. Pszichológia Doktori Iskola. Pécs, 2016.

Berghauer-Olasz Emőke: Egyensúly keresése két „világ” között kapcsolatigény jelenlétével (esettanulmány). /Пошук ріноваги між двома „світами” з потребою підтримання стосунків (кейс стаді)/ In: Acta Academiae Beregsasiensis., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. ISSN 2310-1954 , Beregszász, 2015.

Бергхауер-Олас Е. Л. Кінетичний малюнок школи як можливий метод аналізу соціальних зв’язків. In: «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Кіровоград, 29-30 2015