Kutatási területek
a magyar mint idegen nyelv tanítása
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakbó

 

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

  1. К. Дудич-Лакатош , Н. Лібак, А. Чурман-Пушкаш: Закарпатські підручники угорської мови про місцеві мовні варіанти. Вісник Київського Національного Лінгвістичного Університету. Серія Педагогіка та Психологія. Том 38 (2023), 168-180. Фахове видання України, Категорія Б.
  2. Газдаг В. (Vilmos, Gazdag); Aniko, Churman-Pushkash: Anikó Beregszászi – Katalin Dudics Lakatos Twenty-two. History of 22 years of Hungarian native language Education in Transcarpathia. (Termini, Törökbálint, Hungary, 2023.172 p.). Filologichnyj Chasopys : Zbirnyk Naukovyh Prac 2023 : № 1 pp. 203-206., 4 p. (2023) Фахове видання України, Категорія Б.
  3. Karmacsi, Zoltán; Csurman-Puskás, Anikó; Nagy, Alexandra: A magyar helyesírási alapelvek változása a három legutóbbi helyesírási szabályzat alapján. FILOLOGICHNYJ CHASOPYS: ZBIRNYK NAUKOVYH PRAC: вип. 2 (20) / 2022 pp. 44-50., 7 p. (2022) Фахове видання України, Категорія Б.
  4. Певсе Андрея, Чурман-Пушкаш Аніко. [Рецензія на]: Вільмош Газдаг «Слов’янські елементи в угорських говорах Берегівського району Закарпатської області». Тирикбалінт : Спілка «Терміні», 2021. 227 с. / [REVIEW]: Vilmos Gazdag «Slavic Elements in the Hungarian dialects of the Berehovo district of Zakarpattia area». Terekbalint: Termini Union», Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2022. Вип. 35. С. 133-136 Фахове видання України, Категорія Б.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi (maximum 10 darab) / Головні публікації за 2018–2023 рр. (максимум 10 шт)

  1. Karmacsi Zoltán–Márku Anita–Csurman-Puskás Anikó: A Termini online magyar-magyar szótár célszerűsége a magyar mint idegen nyelv oktatásának folyamatában (Kárpátalján) In: Ana Lehocki-Samardžić, Szoták Szilvia szerk. Az anyanyelv megőrzésének lehetőségei a magyar nyelvterület peremén. Glotta Nyelvi Intézet, Osijek, 2022: 122–136.
  2. Csurman-Puskás, Anikó: Gazdag Vilmos: Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 15: 1 Paper: https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=948 (2022)
  3. Dudics, Lakatos Katalin; Csurman-Puskás, Anikó: Néhány adat a kárpátaljai magyar iskolások nyelvhasználatáról (2000–2018). In: Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita; Tóth-Orosz, Enikő (szerk.) Mozaikok a magyar nyelvhasználatból. Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2022) 215 p. pp. 79-88.
  4. Karmacsi, Zoltán; Márku, Anita; Csurman-Puskás, Anikó: The Expedience of the Termini online Hungarian–Hungarian Dictionary in the Process of Teaching Hungarian as a Foreign Language (in Transcarpathia). ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS. PHILOLOGICA 1: 2 pp. 233-255., 23 p. (2022)
  5. Csurman-Puskás, Anikó: Könyv a regionális nyelvhasználat néhány kérdéséről HONISMERET XLIX: 4 pp. 144-145., 2 p. (2021)
  6. Beregszászi, Anikó; Márku, Anita; Csurman-Puskás, Anikó: Викладання угорської мови як (другої) іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття In: Pater, Ivan; Muravskyi, Oleh; Romaniuk, Mykhailo (szerk.) Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія = The Hungarian-Ukrainian Borderlands: Ethnopolitical, Linguistic, and Religious Criteria of Self-identification of the People: a Monograph. Lviv, Ukrajna: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України. (2020) 348 p. pp. 268-276.